Czy badania artystyczne? Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy badania artystyczne? Ogólnopolska konferencja naukowa

Po krótkim opóźnieniu związanym z pandemią, 9 maja br. ruszyło wielkie otwarcie Sympozjum 70/20, w które włączona jest konferencja Czy badania artystyczne? Wraz z kolektywem organizacyjnym ogłaszamy Open Call i zachęcamy do aktywnego udziału w konferencji.

Zagadnienie „badań” w praktyce artystycznej stanowi jeden z niezwykle ważnych kierunków rozwoju najnowszej sztuki. Artistic research, sytuujący się na przecięciu twórczości, wiedzy i nauki, jest jednym z problemów dogłębnie dyskutowanych na Zachodzie od ponad 20 lat, a od 2015 r. fiński Research Pavilion towarzyszy kolejnym edycjom Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Pomimo pojawienia się pierwszych przejawów zainteresowania tym zagadnieniem ze strony polskich artystów i teoretyków sztuki w ostatniej dekadzie, wydaje się, że temat ten nie został jednak wyczerpująco zbadany ani trwale osadzony w rodzimych dyskursach akademickich. A gdyby okazało się, że bliskie związki sztuki i badań mają w Polsce przynajmniej pół wieczną własną tradycję? W roku 1970 Jerzy Ludwiński i Zbigniew Makarewicz stworzyli Centrum Badań Artystycznych. Ludwiński podkreślał później: „to właśnie we Wrocławiu, po raz pierwszy w Polsce, obserwowaliśmy pojawianie się nowych tendencji w sztuce, które powstawały tutaj w sposób samodzielny, niezależnie od analogicznych tendencji w sztuce światowej”1 (J. Ludwiński, ANEKS do programu Centrum Badań Artystycznych, Archiwum Jana Chwałczyka, https://janchwalczyk.pl/en/archives/centrum-badan-artystycznych-j–ludwinski/ [dostęp: 20.04.2020]). Jego słowa stanowią nie tylko ważny argument dla poszukiwań lokalnych korzeni artystycznych praktyk badawczych, ale zwracają także uwagę na kulturowo uwarunkowane zróżnicowanie takich działań w różnych częściach świata, na pierwszy rzut oka postrzeganych jako zjawiska o wspólnym rodowodzie. Zadając pytanie „czy badania artystyczne?”, stawiamy sobie oraz prelegentom za cel usystematyzowanie problematyki badań artystycznych na rodzimym gruncie: chcemy dowiedzieć się, jaka jest współczesna specyfika tego rodzaju praktyk, a także czy i w jaki sposób zachodnioeuropejski nurt artistic research pozostaje w relacji z doświadczeniami i metodami pracy twórczej w sztuce polskiej. Z drugiej strony podejmujemy zaś próbę rekonstrukcji lokalnej tradycji „badań artystycznych”, nawiązując bezpośrednio do historii wspomnianej już inicjatywy Centrum Badań Artystycznych. Pierwsza edycja konferencji jest zatem częścią inicjatywy Sympozjum Wrocław 70/20, oddolnego konsorcjum przedsięwzięć krytycznie upamiętniających 50. rocznicę Sympozjum Plastycznego Wrocław‘70.

Pytanie „czy badania artystyczne?” rozważa także zasadność i powody stosowania „naukowej” nomenklatury wobec praktyk artystycznych w Polsce zarówno w latach 70. jak i współcześnie; poszukuje lokalnych definicji i historii badań artystycznych; kieruje uwagę na relacje pomiędzy badawczymi działaniami artystycznymi realizowanymi w Polsce a tymi na zachodzie Europy; pogłębia problematykę współczesnych i historycznych relacji pomiędzy sztuką i nauką jako ważnego aspektu działań awangardowych. Jedną z naszych głównych motywacji jest zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej działań artystyczno-badawczych występujących poza dominujących zachodnioeuropejskim dyskursem i ugruntowanie problematyki „badań artystycznych” – zarówno ich współczesnego wymiaru jak i wrocławskich tradycji leżących u ich podstaw – w centrum polskiego dyskursu badań nad sztuką. Zależy nam na zaangażowaniu do tego możliwie wielu perspektyw, dlatego w ramach otwartego naboru, oczekujemy zgłoszeń poruszających następujące zróżnicowane obszary problemowe:

Szczegółowy zakres tematyczny:

 • ¿ definiowanie artistic research / badań artystycznych ?
 • ¿ polskie tradycje badawcze w działaniach artystycznych ?
 • ¿ badania artystyczne a tradycje awangardowe ?
 • ¿ polskie przykłady współczesnych badawczych projektów artystycznych; przedstawiciele, środowiska ?
 • ¿ zagraniczne wpływy i inspiracje dla badań artystycznych w Polsce, oddziaływanie polskich badań artystycznych na świecie ?
 • ¿ badania artystyczne a tradycje awangardowe ?
 • ¿ artistic research / badania artystyczne jako nowa dziedzina nauki / sztuki / humanistyki ?
 • ¿ instytucjonalne konteksty badań artystycznych w Polsce i za granicą ?
 • ¿ szkolnictwo wyższe a badania artystyczne ?
 • ¿ badania artystyczne a badania kuratorskie ?
 • ¿ badania artystyczne a badania naukowe (społeczne, humanistycz-ne, przyrodnicze etc.) ?
 • ¿ badania artystyczne (artistic research) a badania oparte na sztuce
 • (arts-based research) ?
 • ¿ badania artystyczne a art&science ?
 • ¿ inter- / trans- / post- dyscyplinarność artistic research / badań artystycznych ?
 • ¿ metody, strategie, narzędzia wykorzystywane w badawczych projektach artystycznych ?
 • ¿ badania artystyczne a nowe media i nowe technologie ?
 • ¿ badania artystyczne a etyka oraz społeczne zaangażowanie i odpowiedzialność sztuki / nauki ?
 • ¿ badania artystyczne a późny kapitalizm ?

Gwóźdź programu: zostanie ogłoszony wkrótce

Termin zgłoszeń: 30.06.2020

Wyniki naboru: lipiec 2020

Ogłoszenie programu: wrzesień 2020

Termin konferencji: 22-23.10.2020

Miejsce: Wrocław

Formularz zgłoszeniowy: LINK

Koszt uczestnictwa: 150 zł (cena obejmuje obiad i bufet kawowy w obu dniach konferencji)

Komitet organizacyjny / Kolektyw ¿ CBA ?

Paulina Brelińska

Zofia Małkowicz-Daszkowska (Wydział Socjologii UAM)

Zofia Reznik (ASP Wrocław, UWr)

Organizator:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Partner:

Sympozjum Wrocław 70/20

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej informacji na stronie: http://czybadaniaartystyczne.pl/


zamieściła AN

Galeria:

 • Paulina Brelińska
 • Zofia Reznik
 • Zofia Małkowicz-Daszkowska
Więcej »