UWAGA! NOWY TERMIN ZAMKNIĘCIA KONKURSU NA PROJEKT MEBLI TARASOWYCH

UWAGA! NOWY TERMIN ZAMKNIĘCIA KONKURSU  NA PROJEKT MEBLI TARASOWYCH

Zamknięcie konkursu nastąpi 25 maja 2020.

Szanowni Studenci,

Jak informowaliśmy wcześniej ze względu na Covid 19, terminy konkursu uległy przesunięciu.

Zamknięcie konkursu nastąpi 25 maja 2020.

Do tego czasu prosimy wszystkich zainteresowanych o nadsyłanie prac drogą e-mailową na adres: konkurs@korner.pl

Projekty prosimy przesyłać w formacie PDF zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie Konkursu,

który jest dostępny na stronie internetowej www.konkurskorner.pl

Projekty konkursowe w formie wizualizacji (lub opcjonalnie zdjęcia makiety),

powinny być przesłane w jednym pliku PDF (rozdz. 300 dpi.) i należy je oznaczyć tym samym kodem

(do 6 znaków), który uczestnik wpisał do Formularza Zgłoszeniowego.

Ponieważ Uczelnia jest zamknięta do 24.05.2020 prosimy o nie przynoszenie wydruków swoich prac do Biura Promocji ASP,

(tak, jak to było określone wcześniej w Regulaminie), gdyż na chwilę obecną jest to niemożliwe.

Ocena prac konkursowych odbędzie się na podstawie projektów przesłanych drogą e-mailową.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 30 czerwca 2020 na stronie internetowej www.konkurskorner.pl,

stronie Akademii Sztuk Pięknych, a także na stronach Partnerów konkursu.

Zwycięski Projekt (I miejsce) zostanie zrealizowany przez Organizatora do końca września 2020 roku we współpracy z Laureatem.

Uroczysta prezentacja zwycięskiego projektu oraz wystawa prac finalistów odbędzie się w październiku 2020 roku.

Zapraszamy na stronę  www.konkurskorner.pl  która została zaktualizowana.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Zespół Korner Design

tel. 515 15 68 29 

tel. 504 40 47 40


zamieściła AZG