KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 27.04.2020 r.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW 27.04.2020 r.

Szanowni Studenci,

w związku z zarządzeniem Rektora z dnia 23 kwietnia 2020r. nr I/32/2020 zawieszenie zajęć na Akademii zostaje przedłużone do dnia 30 kwietnia br.

Informujemy również, że zgodnie z rozporządzeniem MNiSZW z dnia 24.04.2020r  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz rozporządzeniem MKiDZN z dnia 24.04.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

Zajęcia mają odbywać się zdalnie  - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Trwają również przygotowania do ogłoszenia terminu i sposobu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym. Terminarz oraz wytyczne podamy do wiadomości po 04.05.


inf.zam.

M. Szumiejko DOS