Drodzy kandydaci na studia!

Drodzy kandydaci na studia!

Informujemy, że 15 maja uruchamiamy System Rekrutacji Elektronicznej.

Ponieważ nie mogliśmy spotkać się z Wami w trakcie Dni Otwartych ani konsultacji zaplanowaliśmy dla Was wydarzenia online, mające pomóc w podjęciu decyzji o wyborze uczelni.

  • 5 maja rozpoczynamy konsultacje dla kandydatów na studia.
  • 15 maja zapraszamy Was także na wirtualny Dzień Otwarty.
  • 18 maja, w trakcie dodatkowego spotkania online, będziecie mogli z nami porozmawiać, zadać nam dodatkowe pytania.

Szczegóły tych wydarzeń podamy wkrótce.


15 maja uruchamiamy System Rekrutacji Elektornicznej.
Więcej informacji o terminach egzaminów wstępnych i szczegółowym trybie rekrutacji będziemy publikować w zakładce Rekrutacja / Egzaminy / Konsultacje dla kandydatów


zamiesćiła AZG