KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW - 17.03.2020 r.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW - 17.03.2020 r.

Szanowni Studenci, mając na uwadze ograniczenie ryzyka infekcji SARS- CoV -2 zgodnie z zaleceniami Premiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zgodnie z Zarządzeniami Rektora ASP nr I/23/2020 z dnia 10.03.2020 r. i nr I/25/2020 z dnia 13 marca 2020r. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta zawiesiła zajęcia dydaktyczne dla wszystkich form kształcenia do odwołania i od dnia 16 marca jest obiektem zamkniętym.

Przerwa w zajęciach, spowodowana nadzwyczajną sytuacją w kraju, nie jest jednak czasem wolnym od zajęć, ale przejściem na nauczanie bez narażania się na kontakt z wirusem. Trzeba przyznać, że w sferze sztuki wymaga to od Państwa obecnie jeszcze większej kreatywności, zwłaszcza, że Państwa pomysły artystyczne i projektowe muszą teraz głównie być realizowane w oparciu o techniki możliwe do wykorzystania w warunkach domowych oraz w sferze koncepcyjnej, bez możliwości dotknięcia materiału i technik, które zapewnia infrastruktura Uczelni. Jednak wierzymy, że nie  jest to przeszkoda dla tak aktywnych i kreatywnych studentów jak Państwo.Dział Organizacji Studiów proponuje aby pozostawać z wykładowcami w kontakcie mailowym, telefonicznym, poprzez media społecznościowe itp.

Pracownicy dydaktyczni poproszeni zostali o dobór odpowiednich metod kształcenia zdalnego i jeśli materia przedmiotu pozwala na to, o przesyłanie studentom materiałów (w różnej formie) za pomocą narzędzi cyfrowych. Zachęcamy Was także do własnych poszukiwań artystycznych i samodzielną analizę tekstów kultury lub we wspólnych dyskusjach np. w grupach w social mediach. Szczególnie gorąco zachęcamy tegorocznych dyplomantów do  pracy nad przygotowaniem części pisemnej  pracy dyplomowej i maksymalne wykorzystanie tego czasu na ich konsultacje z promotorem.

Większość z wykładowców przesyła Państwu tematy, zagadnienia i projekty do samodzielnej pracy na podane w systemie Akademus adresy mailowe. Prosimy aby starali się Państwo wykonywać zalecone prace i byli w kontakcie zarówno z wykładowcami jak i z nami. Jeśli są trudności z dostępem informacji, to prosimy Państwa o kontakt mailowy z dziekanatami: 

Uczelnia jest niestety zamknięta, większość pracy wykonujemy zdalnie, jednak w sprawach administracyjnych, zdrowotnych zawsze służymy Państwu pomocą i zachęcamy do kontaktu

Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się przedłużenia semestru letniego określonego aktualnym kalendarzem akademickim, a wypracowane metodą zdalnych konsultacji i korekt efekty uczenia się będą stanowić podstawę do zaliczenia przedmiotu.

Pozdrawiamy Was gorąco, dbajcie o swoje zdrowie, bo ono jest teraz najważniejsze.

  z  poważaniem

dr hab.  Beata Mak – Sobota

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich 

oraz

Małgorzata Szumiejko

Kierownik Działu Organizacji Studiów


inf. zam. M. Szumiejko DOS