Odwołanie wszelkich wydarzeń i zgromadzeń na ASP

Odwołanie wszelkich wydarzeń i zgromadzeń na ASP

Począwszy od dnia 14 marca 2020 na mocy zarządzenia Rektora ASP I/26/2020 odwołuje się na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu wszelkie wydarzenia i zgromadzenia.

Tym samym zakazana zostaje organizacja wszelkich imprez i spotkań, w tym wszelkich spotkań wyborczych w wyborach organów oraz innych ciał i jednostek organizacyjnych (w tym osób pełniących funkcje kierownicze) Uczelni kadencji 2020-2024.

***

Powyższe informacje oparte są na Zarządzeniu nr I/26/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z dnia 14 marca 2020, które umieszczone zostało w załączniku. 


zamieściła AZG

Załączniki

Galeria:

Więcej »