Zmiana trybu pracy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Zmiana trybu pracy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Z dniem 16 marca nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami) wypełniają swoje obowiązki zdalnie, tj. z miejsca zamieszkania.

Wprowadza się także bezwzględny zakaz przebywania nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (poza wyznaczonymi dyżurami) na terenie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dotyczy to w szczególności osób po 60tym roku życia, zgodnie z zaleceniem WHO.

Wejście na teren Akademii będzie możliwe tylko pod warunkiem uzyskania zgody Rektora ASP lub upoważnionego przez niego pracownika - Marcina Woźniaka - zastępcy Kanclerza. Lista upoważnionych osób będzie znajdowała się na portierniach.

Wprowadza się także całkowity zakaz wszystkich wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników ASP w sprawach służbowych.

Pracownik przebywający poza granicami zobowiązany jest niezwłocznie po powrocie poinformować Dziekana i Dział Organizacji Studiów o miejscu pobytu zagranicą. Informację tę należy przesłać na adres kadry@asp.wroc.pl

W razie podejrzenia zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2, pracownik zobowiązany jest także niezwłocznie poinformować o tym Dziekana i Dział Organizacji Studiów. Informację tę należy przesłać na adres kadry@asp.wroc.pl

***

Powyższe informacje oparte są na Zarządzeniu nr I/25/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 w sprawie zmiany trybu pracy pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w tryb zdalny, które umieszczone zostało w załączniku. 


zamieściiła AZG

Załączniki