Wybory na Rektora ASP - wybory odwołane / przełożone

Wybory na Rektora ASP - wybory odwołane / przełożone

Zapraszamy do zapoznania się z programem wyborczym kandydata na rektora - prof. Jacka Szewczyka.

Chciałbym wzmocnić znaczenie i prestiż Akademii w Polsce i za granicą, poprzez zrównoważone i skuteczne działania w wybranych obszarach.

Przewiduję powoływanie nowych kierunków oraz organizację studiów podyplomowych, rezydencji artystycznych oraz kursów i szkoleń dla zainteresowanych specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami.

W moich planach jest powołanie na każdym kierunku pracowni interdyscyplinarnej.

Proponuję utworzyć stanowisko opiekuna absolwenta, czyli osoby pomagającej odnaleźć się absolwentom ASP na rynku pracy.

Planuję powołać pełnomocnika Rektora ds. komercjalizacji i rozwoju Akademii.

Chciałbym wyremontować kamienicę sąsiadującą z campusem przy ulicy Traugutta i utworzyć Wielofunkcyjne Centrum Wystawiennicze i Muzeum ASP, ale wcześniej opuszczone mieszkania w kamienicy TYMCZASOWO przeznaczyć na pracownie dyplomowe dla studentów.

Proponuję utworzenie funduszu mobilności dla studentów i doktorantów.

Będę poszukiwał zagranicznych partnerów do realizowania programu wspólnych/podwójnych dyplomów magisterskich.

Stworzę wydziałowe fundusze dla wizytujących profesorów i artystów.

Zamierzam prowadzić przejrzystą politykę finansową, dzieląc budżet według uzgodnionych z dziekanami zasadami podziału. Jednocześnie deklaruję kontrolę nad transparentnym rozdziałem środków finansowych na poszczególnych wydziałach.

Zamierzam zakończyć obyczaj zatrudniania asystentów na niepełne etaty.

Wszystkie ważne decyzje, dotyczące społeczności akademickiej, zamierzam konsultować z Senatem, władzami wydziałów i prorektorami.

Tam, gdzie to możliwe, chciałbym zaktywizować jak największą grupę studentów, doktorantów oraz pracowników, zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych.

Wiem jaką potężną władzą będzie dysponował nowo wybrany Rektor. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spadnie na przyszłego Rektora. Ale mogę wszystkich  zapewnić, że ostatnią rzeczą, jaką mam zamiar zrobić, jest koncentracja władzy i  możliwych kompetencji w jednych rękach. Zawsze potrafiłem budować wokół siebie zespół ludzi, z którymi umiałem dzielić się nie tylko władzą, ale także odpowiedzialnością i przede wszystkim, zaufaniem.

W taki sposób mam zamiar pracować, jeśli zostanę wybrany Rektorem, w nadchodzącej kadencji 2020/24.

AKADEMIA POWINNA BYĆ MIEJSCEM, GDZIE SPOTYKAJĄ SIĘ RÓŻNE CYWILIZACJE, KULTURY WIZUALNE I POGLĄDY ARTYSTYCZNE. OŚRODKIEM TOLERANCJI I SPOŁECZNOŚCIĄ AKADEMICKĄ OTWARTĄ NA ŚWIAT. CENTRUM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY I SZTUKI ORAZ MIĘDZYNARODOWEJ AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ.

prof. J. Szewczyk


zamieściła AZG

Załączniki