Wprowadzenie Stanu Epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzenie Stanu Epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Zawieszenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych. W najbliższych dniach zostanie także wydane rozporządzenie przedłużające zawieszenie zajęć na uczelniach artystycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W najbliższych dniach zostanie wydane rozporządzenie dotyczące terminu przedłużenia zawieszenia zajęć na uczelniach artystycznych i zasad ich funkcjonowania w tym okresie.

Sposoby realizacji zakładanych efektów uczenia się oraz zmiany w organizacji zjazdów form niestacjonarnych są podane w osobnych komunikatach.

patrz: KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW Z 17.03

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13244

Informujemy, że od 16.03 zawieszony zostaje również dostęp studentów do infrastruktury uczelni (pracowni i biblioteki).


inf. zam.

M. Szumiejko DOS

Załączniki

Galeria:

Więcej »