Koronawirus (SARS-CoV-2) - informacje dla uczelni

Koronawirus (SARS-CoV-2) - informacje dla uczelni

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i zaleceniami.

Od 20 marca wprowadzono stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 • koronawirus: informacje, zalecenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Decyzją J. M. Rektora ASP we Wrocławiu prof. P. Kielana zakazane zostają wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników z / do krajów o wysokim stopniu ryzyka zakażenia wirusem oraz wyjazdy krajowe.

Zalecenia MNiSZW:

 • wsparcie finansowe dla studentów

https://www.gov.pl/web/nauka/wazny-komunikat-do-studentow-dotyczacy-mozliwosci-wsparcia-finansowego

 • jak wrócić do Polski samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

 • zawieszenie zajęć

https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

 • kredyty studenckie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-kredytu-studenckiego-przy-przedluzonej-waznosci-legitymacji-studenckich-i-doktoranckich

 • rekomendacja MNiSZW w sprawie kształcenia zdalnego:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

 • zalecenia dla studentów, wykładowców i pracowników powracajacych z zagranicy

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy


Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 • Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
 •  Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 • W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.
 • Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.
 • Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.
 • Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.
 • Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem


inf. zam.

M. Szumiejko DOS