Koronawirus (SARS-CoV-2) - informacje dla uczelni

Koronawirus (SARS-CoV-2) - informacje dla uczelni

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i zaleceniami.

Od 20 marca wprowadzono stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. – Koronawirus SARS-CoV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

 • Decyzją J. M. Rektora ASP we Wrocławiu prof. P. Kielana zakazane zostają wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników z / do krajów o wysokim stopniu ryzyka zakażenia wirusem oraz wyjazdy krajowe.

Zalecenia MNiSZW:

 • wsparcie finansowe dla studentów

https://www.gov.pl/web/nauka/wieksza-dostepnosc-wsparcia-finansowego-dla-studentow-i-doktorantow

 • zawieszenie zajęć

https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

 • rozwiazania usprawniajace funkcjonowanie uczelni

https://www.gov.pl/web/nauka/rekrutacja-na-studia-20202021--rekomendacje-dla-uczelni

 • kredyty studenckie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-kredytu-studenckiego-przy-przedluzonej-waznosci-legitymacji-studenckich-i-doktoranckich

 • rekomendacja MNiSZW w sprawie kształcenia zdalnego:

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

 • zalecenia dla studentów, wykładowców i pracowników powracajacych z zagranicy

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-doktorantow-i-pracownikow-nauki-powracajacych-z-zagranicy

 • rekrutacja 2020/2021

https://www.gov.pl/web/nauka/rekrutacja-na-studia-20202021--rekomendacje-dla-uczelni


Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 • Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
 •  Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 • W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.
 • Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.
 • Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.
 • Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.
 • Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem


inf. zam.

M. Szumiejko DOS