Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej

Zapraszamy do Szkoły Doktorskiej

Ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu

Od dzisiaj (11.06.2019) można zapisywać się w systemie rejestracji elektronicznej.
Wszelkie informacje o etapach postępowania rekrutacyjnego znaleźć można tutaj.

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu stanowi jednostkę artystyczno-badawczą uczelni, kształcącą najwyższej klasy specjalistów, wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz wysokim potencjałem badawczym, przygotowującą do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki
w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

-----
info. dziekanat Szkoły Doktorskiej