KRYTYKA SZTUKI DZISIAJ: JĘZYK, EKONOMIA, POLITYKA

KRYTYKA SZTUKI DZISIAJ: JĘZYK, EKONOMIA, POLITYKA

Ogólnopolska konferencja krytyków sztuki zorganizowana przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA

Konferencja ma na celu diagnozę współczesnej krytyki sztuki w Polsce w trzech wymiarach: ekonomicznym, politycznym i historycznym. Spotkamy się na forum ogólnopolskim, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują dzisiaj koledzy i koleżanki, którzy zajmują się krytyką artystyczną, jakie spotykają ich trudności praktyczne i jakie przyjmują założenia teoretyczne.Pragniemy zrozumieć, jakiej ewolucji ta dziedzina twórczości podlegała w ciągu ostatnich lat oraz jak wygląda obecnie trójkąt komunikacyjny: instytucja–krytyk–odbiorca. Liczymy na wymianę myśli i poglądów, na poszerzenie wiedzy o historii i współcześnie działających środowiskach. Historycznym punktem odniesienia jest dla nas Raport o stanie krytyki Janusza Boguckiego, Wiesława Borowskiego i Andrzeja Turowskiego opublikowany w styczniu 1981 roku w miesięczniku „Odra”. Aktualnym – międzynarodowa dyskusja na temat roli słowa pisanego w sytuacji dynamicznego przekształcania się narzędzi komunikacji. Bezpośrednim celem konferencji jest zbliżenie środowisk, zrozumienie różnic, rozpoznanie konfliktów.
Dalekosiężnym – odbudowanie refleksji teoretycznej w dziedzinie krytyki artystycznej oraz wzmocnienie znaczenia i pozycji tego zawodu w Polsce.
6–7 czerwca 2019Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39,
Aula (II p.)
Komitet organizacyjny:
Dorota Jarecka, Luiza Nader, Jakub Banasiak, Bartłomiej Gutowski, Daniel Muzyczuk,
Gabriela Świtek, Ewa Witkowska

6.06.2019 (czwartek)Sesja poranna 10:00–13:30
Moderator: Daniel Muzyczuk
10:00 Luiza Nader, Dorota Jarecka, Otwarcie konferencji
10:15 Wojciech Włodarczyk, Powitanie
10:30–11:30 Andrzej Turowski, Negocjowanie kryzysu
Przerwa na kawę
11:40–12:00 Karol Sienkiewicz, Krucha niezależność krytyka
12:00–12:20 Karolina Plinta, Szalupą przez Trójkąt Bermudzki. Krytyka artystyczna na
styku interesów
12:20–12:40 Arkadiusz Półtorak, Nadzór, wstawiennictwo, niezawisłość? Krytyka
artystyczna wobec instytucji
12:40–13:00 Agnieszka Kłos, Krytyka i życie
Dyskusja
13:30–15:30 Przerwa obiadowa
Sesja popołudniowa 15:30–18:30
Moderatorka: Luiza Nader
15:30–15:50 Dorota Monkiewicz, Krytyka artystyczna w okresie transformacji
ustrojowej. Na przykładzie recepcji twórczości Zbigniewa Libery w latach 90.
15:50–16:10 Jakub Banasiak, Postmodernizm jako logika kulturowa wczesnego
kapitalizmu. Krytyka artystyczna końca lat 80. wobec rynku sztuki
16:10–16:30 Dorota Grubba-Thiede, Bezinteresowność radykalna w dobie
posthumanizmu. O horyzontalnych narracjach krytycznych Marka Rogulusa Rogulskiego
[w Instytucie Cybernetyki Sztuki w Gdańsku] oraz działaniach twórców periodyku
„Reflektor - rozświetlamy kulturę” w Katowicach od 2009 do 2019
Przerwa na kawę
16:50–17:10 Jan Michalski, Krytyka sztuki a literatura
17:10–17:30 Anna Baranowa, Stan posiadania? Stan istnienia?
17:30–17:50 Łukasz Guzek, Krytyka wobec zwrotu performatywnego
Dyskusja

7.06.2019 (piątek)
Sesja poranna 10:00–13:30
Moderatorka: Gabriela Świtek
10:00–10:20 Bartłomiej Gutowski, Wokół historii Sekcji Polskiej AICA
10:20–10:40 Piotr Słodkowski, Krytyka retroaktywna. Perspektywa rewizji narracji
sztuki polskiej lat 1945–1954
Przerwa na kawę
10:50–11:10 Jan Stanisław Wojciechowski, Skrywane motywacje krytyków sztuki i
pozaartystyczne źródła postaw artystów neoawangardy w dekadzie lat 70.
11:10–11:30 Marek Maksymczak, Wolność na zlecenie. Krytyk we współpracy ze
Służbą Bezpieczeństwa
11:30–11:50 Magdalena Ujma, Strategie w polskiej krytyce artystycznej po roku 1989
Dyskusja
12:30–13:30 Anda Rottenberg, Trwanie w czujności?
Przerwa obiadowa
13:30–15:30
Sesja popołudniowa 15.30–18.00
Moderatorka: Dorota Jarecka
15:30–15:50 Justyna Ryczek, Lajki czyli profesjonalny głos autorytetu – czego
oczekujemy od krytyki artystycznej
15:50–16:10 Paulina Olszewska, Instagrammable. Instagram w kontekście obecnej
krytyki artystycznej
16:10–16:30 Krzysztof Cichoń, Efemerydy artystyczne na rok nieustannie bieżący. Sens
iudicium w dobie informacjonizmu i brandingu
Przerwa na kawę
16:50–17:10 Ewa D. Bogusz-Bołtuć, Filozof w galerii – krytyka sztuki i normatywność
17:10–17:30 Ryszard Kluszczyński, Polska krytyka artystyczna wobec najnowszych
tendencji w sztuce
Dyskusja


zamieścila AZG