Powstała Szkoła Doktorska ASP Wrocław

Powstała Szkoła Doktorska ASP Wrocław

Zgodnie z zarządzeniem Rektora ASP w dniu 20 maja 2019 r. utworzona została Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Szkoła Doktorska stanowi jednostkę artystyczno-badawczą uczelni, kształcącą najwyższej klasy specjalistów, wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz wysokim potencjałem badawczym, przygotowującą do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Językiem wykładowym w Szkole Doktorskiej jest język angielski.

Szkołą Doktorską kieruje dziekan – dr hab. Jakub Jernajczyk,
wspierany przez Radę Szkoły Doktorskiej w składzie:

  • dr hab. Aleksandra Janik, prof. ASP
  • dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP
  • dr hab. Wojciech Peszko, prof. ASP
  • dr Anna Bujak
  • dr Zuzanna Dyrda
  • mgr Jagoda Nowak-Bieganowska

Nabór do Szkoły Doktorskiej ruszy 11 czerwca 2019 r.

Więcej informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, programu kształcenia oraz trybu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 znaleźć można tutaj.