Los Peregrinos (The Pilgrims)

Los Peregrinos (The Pilgrims)

Zapraszamy na performance i wernisaż wystawy Michele Feder-Nadoff.

Durational Performance Installation Project by Michele Feder-Nadoff

2, 3, 4, 5, oraz 7, 8 czerwca 2019, od 13:00 do 17:00

Wernisaż i spotkanie z artystką - 6 czerwca 2019, godz. 17:00-19:00

 ***

CTRL Art. Studio 

Kosciuszki 198/G-2

ctrlartstudio.com

Więcej informacji: m.federnadoff2@gmail.com 

 ***

Dr Feder-Nadoff ijest artystką i antropolożką mieszkającą obecnie w Meksyku. W semestrze letnim w ramach pracowni profesora wizytującego prowadziła na ASP zajęcia pt. "Following Lines and Traces: Wandering as a Critical Making Practice".

Więcej informacji o artystce.

Zajęcia w Pracowni Profesora Wizytującego organizowane są w ramach projektu: „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


zamiesćila AZG

Galeria:

Więcej »