SPOTKANIE Z J.M. PANEM REKTOREM 15 maja godz. 14.00 aula 410

Szanowni Wykładowcy, zapraszamy na spotkanie z J. M. Panem Rektorem, Panią Prorektor ds dydaktycznych i studenckich, Kierownikiem Działu Kadr i Organizacji, Radcą Prawnym ASP, Kierownikiem DOS oraz Specjalistą BHP dotyczącego udostępnianiu pracowni kategorii I i kategorii II studentom, poza godzinami zajeć dydaktycznych.

W związku z Państwa postulatami oraz wieloma zapytanianiami dotyczacymi konieczności odbywania dyżurów, przypominami, że zgodnie z zarządzeniem J. M. Pana Rektora do końca czerwca 2019r. Pan Rekror zawiesił obowiązek ciążący na Dziekanach do imiennego wskazywania osób pełniących dyżury w obiektach kategorii I.

Jednocześnie J.M. Pan Rektor zobligował Dziekanów do pisemnego opracowania procedur do dnia 30 czerwca 2019r., dotyczących możliwości korzystania z pracowni/laboratoriów ASP.

Zapraszamy na spotkanie.


inf. zamieściła

M. Szumiejko DOS