MISTRZOSTWO - wystawa Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie w galerii NEON

MISTRZOSTWO - wystawa Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie w galerii NEON

Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się 6 maja 2019 o godz. 14:00.

Wystawa potrwa do 21 maja 2019. 

Mistrzostwo to pojęcie dyskusyjne, a nawet problematyczne. W wielu językach indoeuropejskich, między innymi w starogreckim, łacińskim, także litewskim, pojęcia „mistrzostwo” lub „artystyczność” (τέχνη, ars) były ze sobą kojarzone i implikowały zdolność oraz doświadczenie estetyczne, tj. były pojmowane równoznacznie. Należy tu przypomnieć pierwszy słownik litewski (co prawda, trzyjęzyczny – polsko-łacińsko-litewski), opracowany przez Konstantinasa Sirvydasa – profesora Kolegium Jezuitów w Wilnie – wydany po raz pierwszy w 1621 roku, w którym obok pojęcia mistrzostwo w języku polskim podany został odpowiednik w języku łacińskim (magisterium) i aż kilka odpowiedników w języku litewskim – menas, meistrystė, mistriste [Dictionarium trium linguarum, in usum studiosae Iuuentutis, auctore Constantino Szyrwid e Societate Jesu, Vilnae, 1642, str. 175].

Na prezentowanej wystawie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie zatytułowanej „Mistrzostwo” podejmowane są próby żonglowania obu znaczeniami. Przede wszystkim z myślą o reprezentacyjnym formacie wystawy, jej celem jest zaprezentować publiczności polskiej artystów litewskich rezydujących i tworzących w Wilnie, autorów pracujących w Akademii Sztuk Pięknych, z ukierunkowaniem na oddziaływanie wizualne. Punktem odniesienia tego połączenia (swoista „alfa“, plus, „yin“) jest linia i wyraz graficzny , a punktem końcowym („omega“, minus, „yang“) – kształt i postać. Naturalnie ani początek, ani koniec nie są możliwe bez mistrzostwa w znaczeniu najbardziej prawdziwym, bezpośrednim. Przecież sztuka istnieje właśnie jako pewna metamorfoza punktu, linii, plamy w postać, kształt, przestrzeń.

Wystawa została scharakteryzowana po prostu jako „Wystawa Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie”, nie zaś jako „wystawa profesorów, wykładowców czy studentów”, w myśl koncepcji, że niektórzy prezentowani artyści (zajmujący mocne i znaczące pozycje na scenie sztuki litewskiej) nie zawsze pracują zgodnie z wpisem w swoich dyplomach. Wielu grafików pracuje na katedrze designu kostiumów, a wielu rzeźbiarzy eksponuje wystawy w galeriach instytucyjnych... Z drugiej strony, w żadnym stopniu nie kwestionuje to szczególności sztuki ASP w Wilnie, ponieważ wszyscy prezentowani artyści są absolwentami tej wyższe uczelni sztuk pięknych.  

 

/kurator wystawy – Vidas Poškus/


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »