Komunikat J.M. Pana Rektora prof. Piotra Kielana

Solidaryzując się z postulatami nauczycieli, równocześnie mając na uwadze pełne zrozumienie problemów zaistniałych w szkolnictwie

w dniu 8 kwietnia 2019r podaję do informacji pracowników ASP treść pism przesłanych z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

W nawiązaniu do załączonej korespondencji z UM we Wrocławiu podajemy również interpretację Kierownika Działu Organizacji i Kadr ASP dotyczycą możliwości indywidualnego wsparcia przez pracowników ASP w/w Departamentu.


inf zam.

M. Szumiejko DOS

Załączniki