Warsztaty z Anną Zubrzycki

Warsztaty z Anną Zubrzycki

W sali Teatr 313, dnia 14 i 21 marca studenci II, III i IV roku Katedry Scenografii uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez Panią Anną Zubrzycki - wieloletnią aktorkę Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (1978–1992) oraz współzałożycielkę i aktorkę Teatru Pieśń Kozła we Wrocławiu.

Metody jakie stosuje są zakorzenione w Technice Koordynacji: holistyczne podejście do integracji pieśni, tekstu, ciała i wyobraźni, opracowane przez nią z innymi członkami Teatru Pieśni Kozła

Warsztaty Anny Zubrzycki pielęgnują umiejętności artystyczne uczestników, w tym; wrażliwe „słuchanie”; praca z instynktami wyobraźni i ekspresji ciała; uosabianie obecności, zaufania i gotowości; znalezienie wewnętrznego połączenia i autentycznych relacji z innymi wykonawcami; śpiew, harmonia i strojenie; poszukiwanie integracji twórczych impulsów, ruchu, piosenki, tekstu.

foto: Aleksandra Zaleska
info. Marianna Lisiecka

Info zamieścił: D.Banasz
Katedra Scenografii

Galeria:

Więcej »