STOPNIE DIZAJNU - wystawa Wydziału Ceramiki i Szkła w Gliwicach

STOPNIE DIZAJNU - wystawa Wydziału Ceramiki i Szkła w Gliwicach

W ramach nawiązanej w 2018 roku współpracy pomiędzy Politechniką Śląską w Gliwicach, a Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

w dniu 28 stycznia 2019r. Prorektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz otworzył wystawę Wydziału Ceramiki i Szkła w siedzibie Politechniki w Gliwicach.

Wydział Ceramiki i Szkła to jedyny kierunek w Polsce kształcący studentów w zakresie wzornictwa ceramiki i szkła.

Punktem wyjścia artystycznych kreacji jest odniesienie do tradycji rzemieślniczych, które twórczo wykorzystane stanowią podwaliny nowoczesnego projektowania. Tytuł wystawy Stopnie dizajnu to nie tylko bezpośrednie nawiązanie do wysokiej temperatury koniecznej w procesie formowania i utrwalania obiektów z ceramicznej oraz szklanej materii. Jest również odniesieniem do etapów świadomego i dojrzałego procesu projektowego, gdzie stopniowe dochodzenie do ostatecznego rezultatu gwarantuje dobrze zaprojektowany produkt.

czas trwania wystawy: 28.01- 28.03.2019

Politechnika Śląska w Gliwicach

Centrum Nowych Technologii

ul. Konarskiego 22b Gliwice

Kuratorki wystawy: Weronika Surma, Justyna Żak


inf. zamieścił

M. Szumiejko DOS, J. Żak

Foto: Weronika Surma, Bogusława Lisiecka

Galeria:

Więcej »