EMERGING LINES w Paryżu

EMERGING LINES w Paryżu

W Galerie du Crous de Paris zaprezentowana została pierwsza odsłona międzynarodowego projektu wystawienniczego EMERGING LINES.

W wystawie wzięło udział ośmioro młodych artystów, po dwie osoby z czterech współpracujących ze sobą ośrodków:
Zoé Thonet i Charlie Jouan (Francja),
Aleksandra Trojanowska i Monika Polak (Polska),
Liese Schmidt i Rie Yamada (Niemcy),
Darta Lote Berzina i Marta Dudina Ozolina (Łotwa).

Projekt EMERGING LINES stanowi dla artystów wyjątkową okazję do skonfrontowania różnych punktów widzenia oraz wymiany twórczych doświadczeń. Stwarza warunki dla pojawienia się nowych, często zaskakujących połączeń, tworząc żywą, dynamiczną strukturę artystycznego dyskursu.
Kuratorami projektu są: Katia Calisti, Lola Grunwald, Claudia Brieske, Frank Thinnes, Lukasz Huculak, Jakub Jernajczyk, Agnese Bloka, Elina Gibiete.

Uroczysty wernisaż wystawy, który odbył się w dniu 11 stycznia 2019 r., swoją obecnością uświetnili dyrektor Crous de Paris Denis Lambert, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prof. Piotr Kielan oraz rektorzy uczelni Paryża oraz Akademii Sztuki w Rydze.

Kolejne wystawy z cyklu EMERGING LINES odbędą się w Berlinie (kwiecień 2019), we Wrocławiu (październik 2019) oraz w Rydze (styczeń 2020).


info. zamieścił J. Jernajczyk

Galeria:

Więcej »