WIRTUALNY DZIEKANAT - aktywacja konto, Ankiety !

WIRTUALNY DZIEKANAT - aktywacja konto,  Ankiety !

Szanowni Studenci i Doktoranci

w związku z informatyzacją Uczelni przechodzimy na elektroniczny system administrowania Państwa dorobkiem akademickim.
Prosimy o aktywowanie kont studenckich/doktoranckich/absolwenta

Zachecamy do umieszczenia na kontach zdjęcia, będzie ono widoczne dla Państwa i Wykładowcy oraz oczywiście pracowników Działu Organizacji Studiów (dziekanaty). Przypominam jednocześnie, że zdjęcie musi odpowiadać formie zdjęcia do dokumentów urzędowych (wykorzystamy je np. do wyrobienia duplikatu legitymacji), Nasz system nie jest portalem społecznościowym choć docelowo będzie służył Państwu do bieżącej komunikacji z dziekanatem, wykładowcą oraz w przyszłości innymi działami uczelni.


Na Państwa kontach aktywowane zostały Ankiety oceny pedagogów za rok akademicki 2018/2019. Państwa opinie - Studentów i Doktorantów ma dla Władz Uczelni ogromne znaczenie - zachęcamy do wyrażenia swojej opinii.

Oceniaja Państwo osobę pedagoga za semestr zimowy 2018/2019 i semestr letni 2018/2019


inf.zam.

M. Szumiejko DOS