WIRTUALNY DZIEKANAT - zakładamy konto, REKRUTACJA SZKOŁA DOKTORSKA, Kierunki I stopnia i II stopnia NIESTACJONARNE

WIRTUALNY DZIEKANAT - zakładamy konto,  REKRUTACJA SZKOŁA DOKTORSKA, Kierunki I stopnia i II stopnia NIESTACJONARNE

Szanowni Studenci i Doktoranci - Kandydaci

w związku z informatyzacją Uczelni przechodzimy na elektroniczny system administrowania Państwa dorobkiem akademickim.
Prosimy o aktywowanie kont studenckich/doktoranckich/absolwenta

Zachecamy do umieszczenia na kontach zdjęcia, będzie ono widoczne dla Państwa i Wykładowcy oraz oczywiście pracowników Działu Organizacji Studiów (dziekanaty). Przypominam jednocześnie, że zdjęcie musi odpowiadać formie zdjęcia do dokumentów urzędowych (wykorzystamy je np. do wyrobienia duplikatu legitymacji), Nasz system nie jest portalem społecznościowym choć docelowo będzie służył Państwu do bieżącej komunikacji z dziekanatem, wykładowcą oraz w przyszłości innymi działami uczelni.

proszę o uzupełnianie danych osobowych, które zostaną zatwierdzone administracyjnie

Studenci/Absolwenci rekrutują się poprzez konto studenckie. PROSZĘ O NIEZAKŁADANIE NOWYCH KONT KANDYDATÓW.

W celu rekrutacji prosimy o uzupełnienie:

  • zdjęcia
  • nazwiska rodowego Mam
  • adres korespondencyjny
  • wykształcenia (średnie lub średnie i dyplom)

osoby spoza ASP we Wrocławiu rekrutują się poprzez System Rekrutacji Elektronicznej w zakładce Rekrutacja/Egzaminy/Konsultacje


Szanowni Kandydaci do Szkoły Doktorskiej

Dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej w formie elektronicznej można składać w systemie elektronicznym do 1 lipca 2019 do godziny 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji, które należy załączyć w formie elektronicznej, wymienione są na stronie www.asp.pl link: Szkoła Doktorska, rekrutacja 2019/2020.


inf.zam.

M. Szumiejko DOS