Dzień Informacyjny Inkubatora w ASP WRO

Dzień Informacyjny Inkubatora w ASP WRO

Na ASP odbył się już po raz trzeci Dzień Informacyjny Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP).

We wtorek, 11 grudnia, kilkadziesiąt osób (głównie studentów i studentek), na specjalnie wyznaczonym stanowisku na IV piętrze CSUiCI, mogło skonsultować swoje pomysły założenia tzw. przedsiębiorstwa akademickiego.

Na wszelkie pytania odpowiadała Karolina Mosiak, asystentka Działu Inkubacji i Rozwoju Firm we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. (WPT).

Przedstawicielka WPT w wielu przypadkach została zaskoczona konkretnymi i sprecyzowanymi już pomysłami studentów i studentek, najczęstsze zapytania kierowane do niej we wtorek dotyczyły pomocy przy tworzeniu biznesplanów i wynajmu powierzchni biurowych lub z przeznaczeniem na warsztat.

DAIP to wspólne przedsięwzięcie Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT) oraz 12 dolnośląskich uczelni wyższych, w tym m.in.: ASP we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej czy Politechniki Opolskiej.

Pracownicy/pracownice, doktoranci/doktorantki, studenci i studentki ASP we Wrocławiu, a także uczestnicy i uczestniczki studiów podyplomowych, którzy w ramach przedsiębiorstwa akademickiego (firmy, start-upu) chcą rozwijać działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną w swojej dziedzinie – mogą ubiegać się o przyjęcie do DAIP z ramienia ASP Wrocław.

Tekst i zdjęcia: Jakub Żuchowski

zamieściła AZG