Wzornictwo dla biznesu i nauki – prezentacja ASP WRO na Radzie DAIP

Wzornictwo dla biznesu i nauki – prezentacja ASP WRO na Radzie DAIP

24 listopada, dwójka asystentów z Katedry Wzornictwa wzięła udział w comiesięcznej Radzie Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP).

Była to pierwsza tak szeroka prezentacja możliwości współpracy z ASP Wrocław podczas tych comiesięcznych spotkań, odbywających się we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT).

Wiktoria Lenart z Pracowni Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy opowiedziała zgromadzonym, przedstawicielom władz WPT oraz najważniejszych uczelni Wrocławia i Opola, o dorobku Pracowni pod kątem jej doświadczeń we współpracy z firmami i instytucjami. Zaprezentowane projekty studentów, studentek i kadry dydaktyczno-naukowej Pracowni zrobiły duże wrażenie na uczestnikach spotkania – zwłaszcza test ciążowy dla osoby niewidomej czy ekologiczny, bezodpadowy znicz nagrobny. Wiktoria opowiedziała też niezwykle ciekawie o samym procesie projektowym.

Grzegorz Rozwadowski z Pracowni Podstaw Projektowania Kierunkowego zaprezentował natomiast, na swoim przykładzie, sposoby niekonwencjonalnego wykorzystania kreatywności dizajnera i jego narzędzi w pracach badawczo-rozwojowych, w dziedzinach z pozoru odległych od wzornictwa przemysłowego. Grzegorz współpracował z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z Zakładem Anatomii Zwierząt. W Zakładzie były prowadzone badania nad unikatową czaszką psa, pochodzącą sprzed około 1500 lat, a znalezioną w Polwicy (woj. dolnośląskie) podczas budowy autostrady A4.

Dzięki badaniu tomografem komputerowym i rekonstrukcji 3D czaszki przez projektanta z naszej Katedry Wzornictwa udało się ustalić przyczynę zgonu psa bez niszczenia cennego znaleziska (pies cierpiał na kostniakomięsaka – nowotwór złośliwy kości, miał zmiany w zatokach nosowych). Wyniki prac zostały opublikowane w „International Journal of Paleopathology”, czasopiśmie, którego wskaźnik cytowań (tzw. impact factor) wynosi 0,9.

Oba wystąpienia skromnym i konwencjonalnym wstępem poprzedził Jakub ŻuchowskiSpecjalista ds. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych ASP Wrocław.

Prezentację, wystąpienie ASP na Radzie DAIP zaplanowano na pół godziny, jednak w związku z licznymi pytaniami audytorium – m.in. Maciej Potocki, Prezes Zarządu WPT, Aleksandra Burdukiewicz, Kierownik Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Magdalena Gawron-Gajgał, Kierownik Biura ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wystąpienie przedłużyło się do półtorej godziny.

W jego wyniku szeroko dyskutowano na temat polepszenia i uczynienia bardziej efektywnym współpracy międzyuczelnianej nad projektami badawczo-rozwojowymi na styku edukacji wyższej i biznesu. Pokłosiem spotkania będą przyszłoroczne wizyty przedstawicieli wrocławskich i opolskich uczelni w ASP Wrocław oraz udział studentów i studentek ASP w warsztatach międzyuczelnianych na bazie metody Design Thinking, których pilotażową odsłonę w WPT zaplanowano na styczeń 2019 r.

Na 11 grudnia zaplanowano też drugi Dzień Informacyjny DAIP w ASP (stand w CSU, ul. Traugutta).


Tekst i zdjęcia: Jakub Żuchowski

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »