Profesor Andrzej P. Bator uhonorowany nagrodą Silesia

Profesor Andrzej P. Bator uhonorowany nagrodą Silesia

25 października 2018 roku w trakcie 52. Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbyło się wręczenie nagród kulturalnych Silesia.

Jednym z tegorocznych laureatów został prof. Andrzej P. Bator.

Nagrodę ustanowiono dla uhonorowania twórców, dzieł artystycznych, wydarzeń lub projektów kulturalnych, które w sposób szczególny wnoszą wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego    i kształtowania tożsamości regionalnej.

Nagroda przyznawana jest od 2008 roku, a jej laureatami w minionych latach były takie znakomitości świata kultury jak Tadeusz Różewicz czy Olga Tokarczuk. Laureatami z ramienia wrocławskiej ASP byli także dr Andrzej Saj w 2008 r. i dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan w 2017 r.


info: B. Gazowska

zdjęcia: M. Pietrzak

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »