„Było, jest i będzie vol.II” Pałac Morawa_2018

 „Było, jest i będzie vol.II”  Pałac Morawa_2018

Od 27 sierpnia do 6 września trwa Międzynarodowe Sympozjum Sztuki organizowane przez ASP.

Wernisaż wystawy 05.09.2018 godz. 14.00

Pałac w Morawie, Morawa 1, k. Strzegomia

Wystawa czynna do 26.10.2018

 Pałac Morawa i jego okolica staje się poligonem sztuki ponownie goszcząc artystów  podczas sympozjum Było, jest i będzie vol. II. Jest to kontynuacja cyklu wystaw Hallo Wroclaw 2016 w zmienionej formule, gdzie równie ważne, co sama wystawa staje się spotkanie twórców. Wyzwaniem jest miejsce, jego historia, uwarunkowania społeczne, topografia. Podczas sympozjum w Pałacu Morawa spotkają się artyści posługujący się różnorodnym językiem i pracujący z wieloma mediami od rzeźby, poprzez malarstwo, sztukę wideo czy performance. W ramach tegorocznej edycji do Morawy zaproszeni zostali również teoretycy, badacze, mediatorzy. W swoich prezentacjach i wykładach podczas sympozjum odniosą się do tematu „Było, jest i będzie* współtworząc wydarzenie i wzbogacając je o nowe wątki.  Mamy nadzieję, że zarówno dla nich, jak i dla artystów - sympozjum stanie się okazją do podjęcia subtelnego dialogu z miejscem, nawiązania do istniejących kontekstów i stworzenia możliwości opowiedzenia o nich poprzez sztukę.

* temat inspirowany tytułem pracy Stanisława Dróżdża

Zaproszeni artyści:

Marcin Berdyszak

Robert Bucek

Anna Bujak

Hubert Bujak

Beata Fertała-Harlender

Matěj Frank

Magda Grzybowska

Łukasz Huculak

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Katarzyna  Józefowicz

Anna Kołodziejczyk

Aleksander Komarov

Tomasz Kruszelnicki

Marcin Michalak

Kamil Moskowczenko

Grzegorz Niemyjski

Mira Podmanická

Tomasz Opania

Adam Radkowski

Jasmin Schaitl

Marek Sienkiewicz

Michał Smandek

Michał Staszczak

Zsófi Sztranyák

Karolina Szymanowska

Zaproszeni teoretycy:

 Zuzanna Czajkowska

Alicja Dobrzaniecka

Maria Kostyszak

Piotr Lisowski

Tomasz Mikołajczak

organizator wydarzenia:

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Wydział Malarstwa i Rzeźby

Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych

Katedra Technik Rzeźbiarskich

partnerzy wydarzenia:

Fundacja św. Jadwigi w Morawie

Pałac i Park Morawa

GRANEX  Krzysztof Skolak

GRANIT ZEN Zenon Piekielny

Strzegomskie Centrum Kultury

Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej

Projekt dofinansowany jest przez Miasto Wrocław

terminy spotkań z teoretykami:

Tomasz Mikołajczak: 29 sierpnia

Maria Kostyszak: 30 sierpnia

Zuzanna Czajkowska: 1 września

Piotr Lisowski: 3 września

Alicja Dobrzaniecka 5 września

Wszystkie wykłady będą odbywały się o godz. 20 w Pałacu Morawa.

 


info: M. Grzybowska

zamieściła: AZG