Projekt LIMITED VISION jp_edition, relacja, cz.I

Projekt LIMITED VISION jp_edition, relacja, cz.I

Projekt LIMITED VISION jp_edition, wystawa SPOTLIGHT, Art Trace Gallery w Tokio, oraz performance w ramach: FRAGMENTS, Shakujii Stage w Kawasaki

Przedstawiamy relację z dwóch wydarzeń projektu LIMITED VISION jp_edition: wystawy SPOTLIGHT, która odbyła się w Art Trace Gallery w Tokio, oraz performance w ramach przedsięwzięcia: FRAGMENTS, które miało miejsce w Shakujii Stage, w Kawasaki. Projekt LIMITED VISION_jp edition trwał od 19.07 do 03.08.2018 r. Jego trzecia część, wystawa: RATIONING AND DISRUPTION w galerii 3331 Arts Chiyoda Gallery, jest zaprezentowana w kolejnej relacji. Obecny projekt jest kontynuacją zeszłorocznego projektu pt. Double Line. Głównym punktem zainteresowania obydwu przedsięwzięć jest poszukiwanie podobieństw i różnic w praktykach artystycznych artystów polskich i japońskich w obszarze współczesnych mediów rysunkowych.

/Opis kuratorski poniżej/

.

Terminarz projektu LIMITED VISION

 LIMITED VISION jp_edition w TOKIO: 19.07 - 03.08.2018
 LIMITED VISION pl_edition we WROCŁAWIU: 19.10.18 – 19.11.28

.

Artyści, którzy wzięli udział w wystawie LIMITED VISION jp_edition: SPOTLIGHT w Art Trace Gallery w Tokio:

PIOTR BŁAŻEJEWSKI

MITSUTOSHI BURN

JACEK DLUŻEWSKI

JAROSŁAW GRULKOWSKI

MASAKO HAYASHI

MAREK JAKUBEK

ALEKSANDRA JANIK

JACEK JARCZEWSKI

EUGENIUSZ JOZEFOWSKI

MAREK KULIG

HARUKA KUDO

BOGNA KOZERA RADOMSKA

PAWEŁ PALLE LEWANDOWSKI

WOJCIECH LUPA

DARIA MILECKA

ŁUKASZ MORAWSKI

TATSUYA MUKAIYAMA

ZDZISŁAW NITKA

SYLWIA OWCZAREK

MARLENA PROMNA PIETREK

JOANNA PAŁYS

BARTOSZ RADZISZEWSKI

ANDRZEJ RAFAŁOWICZ

NORMAN SMUŻNIAK

JACEK SZEWCZYK

MARTA SZYMCZAKOWSKA

DANIELA TAGOWSKA

PIOTR TYSZKOWSKI

.

Artyści, którzy wzięli udział w wystawie LIMITED VISION jp_edition: FRAGMENTS - Shakujii Stage, Kawasaki:

JANG-CHI

MEGUNINJA

KAWAMURA KAZUHIDE

PRZEMEK PINTAL

DANIELA TAGOWSKA

SAITO TAKAFUMI

INOUE TORU

HASEGAWA YOSHIRO

...

Organizatorami wydarzeń w ramach projektu są: kolektyw Drawing lab Wrocław, kolektyw Art Trace Gallery, OLTA group i Wydział Malarstwa i Rzeźby ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu - Katedra Rysunku.

Instytucje które wsparły projekt LIMITED VISION:

Fundacja Eu-Japan Fest  http://www.eu-japanfest.org/

Instytut Polski w Tokio  http://pl.instytut-polski.org/

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Dziękujemy JM Rektorowi ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, prof. Piotrowi Kielanowi, p. prorektor prof. Aleksandrze Janik, a także (jak nie przede wszystkim) Dziekanowi Wydziału Malarstwa i Rzeźby prof. nadzw. Wojciechowi Pukoczowi.

Dziękujemy serdecznie za pomoc w realizacji przedsięwzięcia artystom kolektywów Art Trace Gallery i OLTA.

Dziękujemy niestrudzonemu sekretarzowi Generalnemu EU-Japan Fest Japan Committee, szanownemu Panu Shuji KOGI, wielkiemu przyjacielowi sztuki i Wroclawia, oraz p. Saori Hakoda i Takako Saeki.

...

Kurator wystaw edycji japońskiej: Daniela Tagowska

Kuratorzy japońskiej części projektu: Mitsutoshi Burn, Tatsuya Mukaiyama, Jang-Chi

Kurator projektu Limited Vision: Przemek Pintal

---

Projekt LIMITED VISION to kontynuacja współpracy artystycznej między Polską i Japonią, która rozpoczęła się podczas Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu w 2016 roku, a którego organizatorem głównym jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Projekt zakłada zrealizowanie trzech wystaw i wydarzeń w przestrzeni publicznej w Tokio przez artystów polskich i japońskich w lipcu i sierpniu 2018 oraz (w części drugiej) dwóch wystaw w Polsce, we Wrocławiu (w październiku 2018). Wszystkie wydarzenia łączy hasło LIMITED VISION, a każda z wystaw posiada swój podtytuł odnoszący się do wieloznaczności pojęcia „ograniczone widzenie”: SPOTLIGHT / STRUMIEŃ ŚWIATŁA, RATIONING AND DISRUPTION / REGLAMENTACJE I ZAKŁÓCENIA oraz FRAGMENTS / FRAGMENTY w Kawasaki, na terenie Shakujii Stage.

Do udziału w wystawie zostali zaproszeni artyści, którzy w swoich pracach badają swoistą szerokość i zakres pola widzenia, w sensie formalnym i pojęciowym, także w kontekście dynamicznie zmieniającej się, otaczającej nas rzeczywistości. Wzrok i percepcja wzrokowa są jednocześnie przedmiotem badań i narzędziami badania w laboratorium artysty wizualnego. Wizja artysty – badacza, wymaga nieustannego aktualizowania doświadczenia i poszukiwania antytez dla dominujących narracji, dlatego wybiera on najwłaściwszy według swojego uznania punkt obserwacyjny, pozwalający dostrzegać ukryte lub nieznane aspekty rzeczywistości. Kuratorzy cyklu wystaw LIMITED VISION zadają sobie pytanie, z czym, z jakimi konsekwencjami, a więc z jakim walorem i jaką stratą należy się liczyć nie posiadając wglądu w całość: czy to poprzez świadome ograniczenie - skoncentrowania się tylko na jednym aspekcie całości, czy to poprzez zdobywanie fragmentarycznej, szczątkowej wiedzy o całości (bo jaka inna jest współcześnie możliwa), czy też poprzez narzucone, reglamentowane przez system postrzegania świata i siebie w nim zanurzonego. Artyści odpowiedzą tez na pytanie, co znajduje się obecnie w „martwym polu” widzenia artysty? I czy odwrócenie od tego co znane, zamknięcie oczu, utrata wizji może pozwolić odkryć, zdobyć zupełnie nowe rozumienie świata. Ta rozbudowana koncepcja, niepozbawiona niepokojących momentów kryzysu, jest opisem współczesnego artystycznego nomadyzmu. Niezliczone końce, rozległe widoki, strefy styku płaszczyzn i zjawisk - artystyczną eksplorację terenów dziewiczych i trudno dostępnych. Zjawiska te, odzwierciedlające „mapę umysłu” zaproszonych do wystawy artystów oferują podróż otwartą i trwającą. Zawartość wystawy to zbiór indywidualnie wynotowanych obrazów, wyrwanych z całości przez ludzkie spojrzenie i zacierających ślady pierwotnego pochodzenia. Złożone na nowo rysują całkiem nową rzeczywistość i jej topografię.

Zarówno grupa polskich jak i japońskich artystów to zespoły twórców zajmujących się w swoich praktykach w znacznej mierze problematyką styku rysunku i innych mediów w kontekście przestrzeni miasta, w powiązaniu z jego historią i współczesnością. Rysunek, będąc dyscypliną o fundamentalnym znaczeniu dla innych dziedzin sztuki przejawia się w nich na wiele sposobów. W tradycji sztuki japońskiej i polskiej pełnił od zawsze szczególną rolę. Współcześnie, wobec zdominowania środków przekazów przez cyfrowe media przeżywa prawdziwy renesans w praktykach twórczych jako zespół pojęciowo-warsztatowy o najbardziej bezpośrednim, osobistym charakterze.

...

Przygotował: prof. nadzw. Przemysław Pintal

Galeria:

Więcej »