W poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, iż w środę, 15 sierpnia 2018 odszedł od nas prof. dr hab. Wojciech Müller prof. zw. UAP

W poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, iż w środę, 15 sierpnia 2018 odszedł od nas  prof. dr hab. Wojciech Müller prof. zw. UAP

1947–2018

wybitny grafik, malarz i scenograf,  rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  (w latach 1990–1996), a potem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (w latach 2002–2008).

Uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką SZSP, Złotą Odznaką ZPAP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Scholae Bene Merito, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

W 2000 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Znakomity artysta, nieoceniony dydaktyk, z dużą pasją podchodzący do pracy ze studentami. W latach 1981–1984 prodziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, wiele lat prowadził w niej Pracownię Scenografii oraz Pracownię Rysunku. Podczas sprawowania przezeń władzy rektorskiej PWSSP uzyskała status  Akademii Sztuk Pięknych (1996).

Był wielkim społecznikiem wrażliwym na potrzeby innych ludzi. W 2017 otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania.

Zapamiętamy Go jako wspaniałego pedagoga, życzliwego kolegę i twórcę historii naszej Uczelni.

Rodzinie oraz wszystkim, których prof. Wojciech Müller inspirował, składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.


Pogrzeb odbędzie się 24 sierpnia, o godzinie 13.00 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.


zamieściła AZG

info: