XX OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY „Światło” Zielona Góra 2018

XX OTWARTY MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY „Światło”  Zielona Góra 2018

Magdalena Wosik laureatką I nagrody!

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym o zasięgu międzynarodowym. Rokrocznie przyciąga uczestników z ponad 40 krajów świata, którzy łącznie na konkurs nadsyłają kilkaset rysunków.

Zadaniem stojącym przed uczestnikami konkursu jest krzewienie poczucia humoru, zdystansowanie się wobec siebie i innych, umiejętność odbierania świata z przymrużeniem oka. Wiele bowiem dyskusyjnych sytuacji można rozładować elektryzującym dowcipem. Tegoroczne hasło miało prowokować do obserwacji i rozważań rzucających światło na … Światło. 

Szcegółowa lista luratów poniżej:

Nagrody regulaminowe

Grand Prix – Krzysztof Grzondziel (Polska)

I nagroda – Magdalena Wosik (Polska)

II nagroda – Mojmir Mihatov (Chorwacja)

III nagroda – Werner Rollow (Niemcy)

NAGRODY SPECJALNE

1.     Trayko Popov (Bułgaria) – nagroda ufundowana przez Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie

2.     Constantin Ciosu (Rumunia) – nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury w Warszawie

3.     Henryk Cebula (Polska) – nagroda ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry – WINNICA

4.     Hristina Belousova - (Uzbekistan) – nagroda ufundowana przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

5.     Luc Vernimmen (Belgia) – nagroda ufundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

6.     Jacek Majcherkiewicz (Polska) – nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

7.     Sławomir Łuczyński (Polska) – nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

8.     Anna Damicz-Wejs (Polska) – nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze


zamieściła AZG

Galeria:

  • M. Wosik, Swiatło
Więcej »