X Międzynarodowa Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych

X Międzynarodowa Wystawa Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych

Wernisaż połączony z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 3 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku.

W dniu 6 lipca 2018 r. jury I Etapu konkursu Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018, wybrało trzech kandydatów do udziału w II etapie, spośród prac dyplomowych zrealizowanych i obronionych w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi, których prezentacja miała miejsce w siedzibie ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4  i które zostały nominowane do I etapu konkursu przez poszczególne wydziały i zgłoszone przez dziekanów wg ustalonego prze nich trybu, kierując się warunkami zawartymi w regulaminie Konkursu Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018 w oparciu o Regulamin I etapu konkursu Międzynarodowa Wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018 w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu zdecydowała o wyłonieniu trzech następujących kandydatów:

Pani Weronika Koenigsberg, Praca dyplomowa: „Słowo – manifest artystyczny”, Promotor: prof. Przemysław Lasak

Pani Weronika Przybyło, Praca dyplomowa: „Oddech Miasta", Promotor: prof. Paweł Frąckiewicz

Pan Tomasz Wiktor, Praca dyplomowa:  „Nieostre ujęcie – defekt formy w portrecie”, Promotor: prof. Stanisław Kortyka (malarstwo olejne), prof. Paweł Lewandowski - Palle (malarstwo na miedzi)

 -----------------------------------------------------------------------------

Wystawa Prac konkursowych zakwalifikowanych do II etapu Konkursu odbędzie się w dniach od 4 sierpnia 2018 roku do 9 września 2018 roku w Wielkiej Zbrojowni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ulicy Targ Węglowy 6 w Gdańsku, natomiast wernisaż wystawy będzie miał miejsce 3 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to międzynarodowa wystawa o charakterze konkursowym, w której biorą udział wybrani absolwenci ze wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce oraz z Wilna i Bratysławy z kierunków malarstwa, grafiki, rzeźby, intermediów.

Wydarzenie to stanowi niecodzienną okazję do przyjrzenia się różnorodnym postawom, tendencjom i poszukiwaniom artystycznym młodych twórców, wspiera ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz prezentuje szerokiej publiczności najciekawsze indywidualności twórcze i współczesne zjawiska w dziedzinie sztuki. Chętnie odwiedzana przez mieszkańców Trójmiasta oraz turystów z Polski i zagranicy wystawa na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych Gdańska.

Podczas tegorocznej edycji kontynuowany będzie zapoczątkowany w ubiegłych latach panel dyskusyjny krytyków sztuki, zatytułowany w tym roku „Odbiorcy a młodzi twórcy”, który stanowi okazję do wymiany poglądów, budując refleksję wokół sztuki absolwentów uczelni artystycznych. Krytycy biorący udział w panelu po raz drugi w historii konkursu przyznają też swoją nagrodę. W skład jury i panelu dyskusyjnego weszli: Bogusław Deptuła, Karolina Plinta, Piotr Sarzyński, Karolina Staszak oraz Iwo Zmyślony. Moderatorem panelu będzie dr hab. Zbigniew Mańkowski.

W ramach Najlepszych Dyplomów 2018 wręczone zostaną następujące nagrody: Nagroda Rektorów, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Nagroda Krytyków.

Uczelnie biorące udział w konkursie i w wystawie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Vilniaus dailės akademija (Wilno), Vysoká škola výtvarných umení (Bratysława).

Uczestnicy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Justyna Gołaszewska „Zamieszka”, kierunek: Grafika Artystyczna, promotor: prof. Janusz Akermann

Aleksandra Józefów „Volumen”, wydział: Rzeźba i Intermedia, promotor: prof. Mariusz Białecki

Aneta Kublik „Zobaczyć niewidoczne”, wydział: Malarstwo, promotor: prof. Krzysztof Gliszczyński

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Łukasz Koniuszy „Miasto – Byt", kierunek: Grafika Warsztatowa, promotor: prof. Jan Szmatloch

Krzysztof Korab „ Ekshibicjonizm, pornografia”, kierunek: Malarstwo, promotor: prof. Ireneusz Walczak

Katarzyna Kowalczyk „Światło – budowniczy świata”, kierunek: Grafika, promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek


Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Weronika Cyganik „Istota rzeczy. Pojęcie wizualnej metafory przedmiotów w metamorfozie książki”, kierunek: Grafika, promotor: dr Dorota Ogonowska

Michał Soja, Róża Duda „Jestem synem górnika”, kierunek: Malarstwo, promotor: prof. Andrzej Bednarczyk

Olga Śliwa „Hodowla”, kierunek: Rzeźba, promotor: prof. Józef Murzyn

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 

Magdalena Czyżewska „Teoria”, kierunek: Grafika, promotor: dr Tomasz Załuski

Marta Krześlak „Ruiny moich marzeń”, kierunek: Grafika, promotor: dr Łukasz Ogórek

Julita Lipińska „Obrazy z obrazów – zabawy interaktywne zjawisko – proces twórczy – obraz”, kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, promotorzy: prof. Wiesław Karolak, dr hab. Aleksandra Gierada

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Aleksander Błaszkiewicz „Snakes, dragons and phantoms”, kierunek: Malarstwo, promotor: prof. Dominik Lejman

Iwona Mazur „Przestrzenie skażone”, kierunek: Grafika Warsztatowa, promotor: prof. Andrzej Bobrowski

Dawid Puszyński „Pokój”, kierunek: Rzeźba, promotor: dr hab. Karolina Komasa

Akademia Sztuki w Szczecinie

Ewelina Maksimiuk „Inside/outside”, kierunek: Grafika Artystyczna, promotor: dr hab. Małgorzata Kopczyńska, prof. AS

Anastasiia Mikhno „Phenotype A / Porajmos”, kierunek: Grafika, promotorzy: dr hab. Łukasz Skąpski, dr hab. Aleksandra Ska

Dominika Wyrobek „[her]story”, kierunek: Malarstwo, promotorzy: dr hab. Bartłomiej Otocki, dr Izabela Plucińska

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kornelia Dzikowska „Rzecz o pragnieniu”, kierunek: Rzeźba, promotor: prof. Roman Woźniak

Bartosz Głowacki „Symulacja/Fabrykacja/Spekulacja”, Wydział: Malarstwo, promotor: prof. Andrzej Rysiński

Katarzyna Kalinowska „Notatki z pracy”, Wydział Sztuki Mediów, promotor: dr hab. Witold Krassowski

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Wiktoria Koenigsberg „Słowo – manifest artystyczny”, kierunek: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, promotor: prof. Przemysław Lasak

Weronika Przybyło „Oddech miasta – relacja grafiki i mody”, kierunek: Grafika, promotor: prof. Paweł Frąckiewicz

Tomasz Wiktor „Nieostre ujęcie – defekt formy w portrecie”, kierunek: Malarstwo, promotorzy: prof. Stanisław Kortyka, prof. Paweł Lewandowski-Palle

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Bratysława)

Cynthia Gregorová „I would like a kitty”, kierunek: malarstwo, promotor: prof. Robert Jančovič

Ivana Belianská „Origin”, kierunek: malarstwo , promotor: prof. Ivan Csudai

Vilniaus dailės akademija (Wilno)

Kęstutis Juršėnas „Neighborhood”, kierunek: malarstwo, promotor: Doc. Živilė Jasutytė

-------------------------------------------------------

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Marszałek Województwa Pomorskiego

Mecenat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Pomorskiego,

Współpraca: Gdańska Galeria Miejska

Patroni medialni: TVP Gdańsk, trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, O.pl, Arteon, Kultura Dostępna, Szum , Notes na 6 Tygodni, Pitu Pitu

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 


info: ASP Gdańsk

zamieściła: A. Zaczek-Gbiorczyk 

Galeria:

  • Weronika Koenigsberg
  • Weronika Koenigsberg
  • Weronika Koenigsberg
  • Tomasz Wiktor
Więcej »