"Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu"

 "Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu"

Z radością informujemy, że projekt ASP otrzymał dofinansowanie!

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konkurs Uniwersytet Młodego Odkrywcy zrealizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju był skierowany do uczelni publicznych i niepublicznych, które wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizują cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat przyczyniając się do podniesienia kompetencji uczestników objętych działaniami dydaktycznymi w ramach wypełniania III misji uczelni.

 W ramach projektu Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta zrealizuje programy zajęć dla dzieci tj.:

- „Szklane hybrydy”,

- „Co słychać? Realizacja dźwięku w pięciu krokach”,

- „Wrocław wejście od podwórza. Peryferia”,

- „Pracownia książki”,

- „Serce kamienia – warsztaty rzeźbiarskie”,

- „ABC gliny. Od ziarenka pyłu do ceramicznego obiektu”.

Projekt będzie realizowany w okresie 03.09.2018 r. – 03.09.2019 r.


info: B. Dydyna

zamieściła: AZG

Galeria:

Więcej »