Zapraszamy na wystawę

Zapraszamy na wystawę

rysunków Prof. Łucji Skomorowskiej-Wilimowskiej

Od dziś w Galerii "Kuźnicza" trwać będzie wystawa rysunków Prof. Łucji Skomorowskiej-Wilimowskiej
- rzeźbiarki  -  zmarłej w 2017 r.

Galeria "Kuźnicza"
ul.Kuźnicza 11-13, Wrocław

Kurator wystawy: Aleksander Zyśko

Wystawa trwać będzie  do 7go czerwca.

Łucja Skomorowska-Wilimowska urodziła się w 1926 roku we Lwowie. Od 1944 do 1945 uczęszczała do Lwowskiej Przemysłowej Szkoły Artystycznej. Studia wyższe rozpoczęła w PWSSP w Katowicach, a kontynuowała we Wrocławiu, na Wydziale Rzeźby PWSSP. Studiowała pod kierunkiem prof. Antoniego Mehla i została w 1949 roku jego asystentką. W 1952 obroniła pracę dyplomową z zakresu rzeźby. W 1953 podjęła pracę w Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu. Na Uczelnię wróciła w 1956 jako asystentka w pracowni doc. Apolinarego Czepelewskiego. Od 1959 do 1964 roku była asystentką prof. Xawerego Dunikowskiego. Od 1964 do emerytury (w 1992) pracowała w pracowni rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, którą kierowała kolejno jako adiunkt (od 1970),docent (od 1980) i profesor nadzwyczajny (od 1990). W latach 1978–1981 pełniła funkcję prorektora uczelni, a od 1981 do 1986 kierownika Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego.

__________________________________________________
info na stronie: Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic