RZEŹBA i PRZESTRZEŃ

RZEŹBA i PRZESTRZEŃ

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu RZEŹBA i PRZESTRZEŃ

Zapraszamy na  kolejny wykład z cyklu RZEŹBA i PRZESTRZEŃ, który we współpracy z kierunkiem RZEŹBA prowadzi prof. Zbigniew Solski. 

  Środa, 9 maja 2018 r., godz. 11.00

Wirydarz w dawnym zespole franciszkańskim przy pl. Nankiera 15.

Wykład „Ceramiczna forma rzeźbiarska w ogrodzie” odbędzie się w sali im. prof. W. Nehringa, z widokiem na wirydarz.


W dyskusji poświęconej ogrodowym formom ceramicznym wezmą udział prof. Krystyna Cybińska i prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan. 

Ogrody w klasztornych wirydarzach zachodniej Europy swoją symbolikę zawdzięczają Biblii, a sztukę uprawy roślin  - kulturom Bizancjum i Islamu, które poznano podczas krucjat. Bez pielęgnacji ogrodu już po trzech latach zacierają się ślady pracy ogrodnika, dlatego na Zachodzie bezpowrotnie utracono antyczną tradycję ogrodniczą.

Ceramika w ogrodzie – w stopniu zdecydowanie większym niż rzeźby wykonane z innych materiałów – wymaga przystosowania jej do terenu i klimatu. Ceramiczne formy muszą być otwarte na swobodny przepływ wody i powietrza, i nie ma w nich miejsca na zastoiny, bo inaczej przy pierwszym przymrozku popękają. Nie chodzi tu tylko o rzemiosło, ale i o filozofię życia; artysta też musi być otwarty.

__________________________________________________________________
info na stronie: Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic