I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Technika - Sztuka - Nauka.

I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Technika - Sztuka - Nauka, pt.: Technika i sztuka - obszary wspólne. Komunikacja. Organizowana przez: Politechnikę Śląską oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 10 Maj 2018. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ulica Kaszubska 23.

Już w czwartek, 10 maja w Gliwicach, wystąpienie dr Agnieszki Kłos z Katedry Mediacji Sztuki zatytułowane "Symbiotyczność tworzenia. Mrówki w służbie piękna." 

W 2012 roku artysta Elvin Flamingo zrealizował projekt zatytułowany „Symbiotyczność tworzenia”, który został zaprojektowany na co najmniej dwadzieścia lat istnienia. Jego podstawą są mrówki, które w tym projekcie znoszą klasyczną dychotomię Natura – Kultura, a jednocześnie negują klasyczny podział na twórcę i jego dzieło. Zamknięte w specjalnych inkubatorach mrówki wraz z artystą tworzą bardzo określony superorganizm, który nie może bez siebie istnieć. Współcodzienność, jaką tworzy artysta z mrówkami i technologią, wyznacza nie tylko perspektywę posthumanistyczną w sztuce, ale przyczynia się do wzmożenia uwagi na technologię, technikę i dizajn zwierzęco – ludzkiego świata. W swoim wystąpieniu podejmę takie tropy, jak: zagadnienie komunikacji między człowiekiem a przedstawicielami innych gatunków, które swoimi „działaniami projektowymi” potrafią ożywić świat artystyczny, problematyka techniki, która wiąże świat człowieka i przedstawicieli innych gatunków, problem nowoczesnej techniki w kontakcie i współpracy z przedstawicielami innych gatunków, istnienie sztuki w kontekście urządzeń technicznych i wygląd tych urządzeń w perspektywie arcydzieł. Projekt artystyczno – techniczny Flamingo skończy się prawdopodobnie w 2034 roku.

I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Technika - Sztuka - Nauka, pt.: Technika i sztuka - obszary wspólne. Komunikacja. Organizowana przez: Politechnikę Śląską oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 10 Maj 2018. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ulica Kaszubska 23. Zapraszamy!

Zam. Agnieszka Kłos

Galeria:

  • Fot. Elvin Flamingo
Więcej »