Przygody ciała na 4 Festiwalu Malowania!

Wykład multimedialny dr Agnieszki Kłos z Katedry Mediacji Sztuki i dr Radosława Łazarza, podczas 4 Festiwalu Malowania i Nocy Muzeów w szkole!

Ciało, które się rodzi, rośnie i zmienia, a także wyraża idee polityczne i społeczne będzie przedmiotem wykładu multimedialnego. Autorzy interesują się znaczeniem ciała, nagości i kondycji cielesnej, która manifestowała się zupełnie inaczej w sztuce, medycynie i polityce wielkich mocarstw od XVI wieku aż do współczesności. Wykład ma charakter ciekawej pogadanki publicystycznej i jest skierowany zarówno do humanistów zainteresowanych przygodami ciała, jak też uczniów liceum i studentów, którzy na podstawie wędrówki ciała jako motywu mogą prześledzić charakter kilku epok. Zapraszamy także seniorów i wszystkich, którym własne ciało nie jest obce. Wyważony charakter wykładu ma na celu zaciekawienie odbiorcy nowinkami z pogranicza medycyny, kryminalistyki, polityki, wojny i sztuki współczesnej. Atutem spotkania będą zdjęcia i materiał ikonograficzny, który zwykle zalega w archiwach.

Dr Radosław Łazarz

Rozkrój, wytnij, pokaż. Ciało jako obiekt znęcania się nad nim.

Początki problemu sięgają połowy XVI w. Anatomia zaczyna wówczas opuszczać zastrzeżone dla nielicznych uniwersyteckie sale i przedostawać się w obręb miejskiego codziennego życia. Jednym z przełomowych kroków staje się opublikowanie przez Wesaliusza "Fabryki". Oto świat zaczyna oglądać nową koncepcję spoglądania na ciało. Badane zwłoki przestają być wyłącznie ilustracją, probierzem wiedzy uznanych anatomicznych autorytetów, a zaczynają stawać się fragmentem odrębnej opowieści o budowie ciała. Narracja ta, pośrednio  poprzez swój uniwersalizm (ciało bowiem dotyczy każdego człowieka) zyskiwała na popularności, jak  i pożądaniu. Znajomość ciała, pozór wiedzy o jego budowie, z jednej  strony zaspokajał żądne sensacji gusta  ludu, z drugiej zaś stawał się modnym tematem salonowych rozmów. Czy można się więc dziwić temu, że kaźnie przybierały na grozie? Ciało przestępcy przestawało już zasługiwać li wyłącznie na ukaranie, ale zaczynało "być godne" pokazania, wyeksponowania, oddawania pod ludyczny ogląd.

Dr Agnieszka Kłos

Ciało w kolorze.

Graniczne przygody ciała w Auschwitz – Birkenau.

Medycyna i polityka przygotowały grunt pod budowę i organizację obozów koncentracyjnych, w których ciało odgrywało najważniejszą rolę. Brudne musiało ulec przeobrażeniu, czyste musiało zachować swoją nieskalaność do końca. Stosunek do ciała, które przybywa masowo i masowo należy uśmiercić zmienia się w czasie funkcjonowania tej dziwnej fabryki śmierci. Kolor w rozpoznaniu ciała, nadania mu właściwej wagi odgrywa tu najważniejszą rolę. Na styku selekcji, eksperymentów medycznych, rejestrowania chorób i śmierci rodzi się sztuka obozowa. Kolor znowu odgrywa w niej istotną rolę. Opowiem i pokażę subtelne akwarele, zdjęcia, reprodukcje malarstwa, które stanowią nie tylko dowód na rozwój sztuki, ale także materiał dowodowy obciążający sprawców.

Na wykład zapraszamy osoby dorosłe.

19 maja 2018, godz. 20.20, Sala Senatu, Plac Polski 3/4.

Zapraszamy!

Zam. Agnieszka Kłos

Galeria:

  • Projekt Katarzyna Śmigielska
Więcej »