Nabór do Samorządu Studenckiego

Nabór do Samorządu Studenckiego

Otwieramy nabór kandydatów do wyborów uzupełniających Samorządu Studenckiego ASP Wrocław

Powołana przez Prezydium Samorządu Studenckiego Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego pragnie ogłosić nabór uzupełniający do składu Samorządu Studenckiego.

Prosimy o przesyłanie swoich kandydatur na mail: samorzad@asp.wroc.pl 
do dnia 10 maja 2018.

Wymagania zgłoszenia: 
w temacie wiadomości prosimy wpisać ,,Kandydat do samorządu’’
w treści zgłoszenia: Imię i Nazwisko, Wydział i Kierunek i obecny rok studiów.

Do 12 maja prosimy także o zgłoszenie się osób chętnych do pomocy przy wyborach. Osoby te mają prawo być kandydatami do Samorządu.

Potrzebujemy Waszej pomocy w formie dyżurów przy urnie wyborczej w dniu 16 maja 2018.

Ternimarz wyborów:
Zamknięcie naboru zgłoszeń: 10 maja 2018.
Głosowanie: 16 maja 2018 w godz. 10.00 - 16.00
Głosowanie odbędzie się w formie zakreślenia kółkiem na karcie wyborczej swoich faworytów i odbęzie się przy portierni w budynku ASP na Placu Polskim.

Ogłoszenie wyników wyborów i nowego składu Samorządu: do 20 maja 2018. 

Głosy liczone będą przez Komisję Wyborczą Samorządu Studenckiego. Wyniki zostaną podane na stronie ASP.

____________________________

zam.Natalia Komorowska - Samorząd Studencki

Galeria:

Więcej »