UWAGA

UWAGA

ogród ASP Traugutta

U W A G A !

W zawiązku z rozpoczynającymi się pracami porządkowymi na terenie

ogrodu przy ul. Traugutta 19-21, autorzy znajdujących się tam

obiektów przestrzennych proszeni są o niezwłoczne usuniecie tych prac

z terenu ogrodu.

Termin rozpoczęcia prac: 16.04.2018 (poniedziałek)

_____________________________________________________
info na stronie:Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic