ZAPRASZAMY NA OSTATNIE KONSULTACJE PRZED EGZAMINEM WSTĘPNYM!

ZAPRASZAMY NA OSTATNIE KONSULTACJE PRZED EGZAMINEM WSTĘPNYM!

Konsultacje dla kandydatów na studia na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Zapraszamy wszystkiech kandydatów na studia na bezpłatne konsultacje prac przed egzaminem wstępnym.

Najbliższe spotkanie:

28 KWIETNIA na Placu Polski 3/4 we Wrocławiu, I piętro – hol


inf. zam

M. Szumiejko DOS