ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE!

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE!

Konsultacje dla kandydatów na studia na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Zapraszamy wszystkiech kandydatów na studia na bezpłatne konsultacje prac.

Najbliższe spotkanie:

21 KWIETNIA na Placu Polski 3/4 we Wrocławiu, I piętro – hol

Szczegółowy harmonogram spotkań znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja/Egzaminy/ Konsultacje dla kandydatów


inf. zam

M. Szumiejko DOS