Sprawozdanie z XXXVI Zjazdu Forum Studentów Uczelni Artystycznych.

Sprawozdanie z XXXVI Zjazdu Forum Studentów Uczelni Artystycznych.

W dniach 2– 4 marca 2018 r. w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbył się XXXVI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych.

Forum Studentów Uczelni Artystycznych to organizacja studencka działająca od 2008 roku. Zrzesza studentów oraz Samorządy Studenckie wszystkich publicznych Uczelni Artystycznych w Polsce – plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Członkowie FSUA rozpoczęli spotkanie od prezentacji działań wybranych Uczelni – nowi przedstawiciele Samorządu Studenckich Akademii Muzycznej w Łodzi prezentowali dokumentacje działań Samorządu, działań artystycznych prowadzonych na Uczelni przez Koła Naukowe oraz innych inicjatyw studenckich.

Następnie uczestnicy spotkania poruszyli ważne problemy dotyczące wszystkich Samorządów oraz studentów. Podczas Zjazdu odbyły się warsztaty „Kreowanie własnej marki” poprowadzone przez dr Katarzynę Caban-Piaskowską z ASP w Łodzi. Przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Grzegorz Kołodziej poprowadził warsztaty dotyczące rekrutacji przedstawicieli studentów do komisji ds. Jakości kształcenia, prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Uczestnicy zjazdu FSUA omawiali również ostatnie wydarzenia ogólnopolskiego festiwalu „Mikstury Kultury” organizowanego przez Forum - Filip Czarnecki z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy omówił wydarzenia artystyczne z 8 grudnia 2017 roku, natomiast Wojciech Wantulok z Akademii Muzycznej w Katowicach omówił wydarzenia artystyczne z dnia 23 lutego 2018 r.

Uczestnicy zjazdu debatowali również nt. programu artystycznego oraz sposobu organizacji finału festiwalu ,,Mikstury Kultury’’, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 19-20 czerwca 2018 roku. Wydarzenie będzie współorganizowane i wspierane
przez Akademię Muzyczną i Akademię Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, Forum Studentów Uczelni Artystycznych. W wydarzenia wezmą udział artyści z całego kraju, ze wszystkich uczelni plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych.

Uczestnicy zjazdu FSUA zwiedzili wszystkie uczelnie artystyczne w Łodzi - Akademię Sztuk Pięknych, Akademie Muzyczną oraz Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną. Profesjonalne oprowadzanie przygotowali przedstawiciele Samorządów Studenckich łódzkich uczelni.


Przedstawicielami Samorządu Studenckiego ASP Wrocław podczas XXXVI Zjazdu FSUA byli Jakub Syrkowski, Anna Szalwa oraz Jędrzej Sierpiński.

Galeria:

Więcej »