"Autonomie Ujawnione" w Wałbrzychu

"Autonomie Ujawnione" w Wałbrzychu

AUTONOMIE UJAWNIONE to wystawa w ramach której prezentowane są dzieła pięciu wybitnych polskich artystów i pięć odmiennych typów poszukiwań.

Choć to znani artyści związani z Regionem, to zakres ich działalności i poszukiwań wykracza poza tradycję artystyczną Dolnego Śląska, która w dużej mierze była i jest aktualnie przez nich określana. Wieloletni i bogaty dorobek artystyczny twórców zaproszonych do udziału w Autonomiach Ujawnionych jest w przypadku każdego artysty szczególnym fragmentem ujawnionej wolności. Jest tym samym autonomią osobistych afektów i refleksji dotyczących siebie i świata. Realizacje Zdzisława Nitki i Krzysztofa Skarbka, powstałe w oparciu o malarski język ekspresji otwierają głęboką przestrzeń emocjonalnych poruszeń, zawierają pytania o wartości w świecie oraz kondycję międzyludzkiej komunikacji. Autonomie Piotra Błażejewskiego, Małgorzaty Dajewskiej i Radka Ślanego ujawniają się z kolei w obszarach zredukowanej przedstawieniowości, gdzie podniesiony zostaje walor geometrii lub radykalnego podziału, będącego jednocześnie połączeniem. Możliwym odniesieniem jest więc zakres metafizycznego namysłu nad trwaniem, przemijaniem, całością oraz istnieniem. Ujawnione typy autonomii, usytuowane na szlakach ekspresjonistycznej emocji, abstrakcji geometrycznej czy ontologii artystycznego medium, zaprezentowane zostaną jako kompilacja kilkudziesięciu dzieł, na które składają się obrazy malarskie dużego formatu, graficzne obiekty przestrzenne i szkło artystyczne.

Artyści:

Piotr Błażejewski
Małgorzata Dajewska
Zdzisław Nitka
Krzysztof Skarbek
Radek Ślany

Kurator: Andrzej Mazur

Stara Kopalnia - Centrum Ceramiki Unikatowej
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Wystawa czynna od 1 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego & Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki

Fotorelacja: Michał Pietrzak


zamieściła: Joanna Kaucz

Galeria:

  • fot. Michał Pietrzak
  • fot. Michał Pietrzak
  • fot. Michał Pietrzak
  • fot. Michał Pietrzak
Więcej »