Moment przemiany – abstrakcja malarska jako przejaw energii archetypu

Moment przemiany – abstrakcja malarska jako przejaw energii archetypu

Wystawa doktorska as. Kamila Moskowczenko na Wydziale Malarstwa i Rzeźby

Wystawa doktorska as. Kamila Moskowczenko na Wydziale Malarstwa i Rzeźby

25 stycznia 2018 roku, na Radzie Wydziału Malarstwa i Rzeźby odbyło się przyjęcie pracy doktorskiej w przewodzie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych as. Kamila Moskowczenko i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Promotorem doktoratu pt. : „ Moment przemiany – abstrakcja malarska jako przejaw energii archetypu” jest dr hab. Anna Maria Kramm prof. ASP, funkcję promotora pomocniczego pełni dr Anna Kołodziejczyk.

Na wystawę doktorską składa się cykl wielkoformatowych obrazów, namalowanych w technice  olejnej na płótnie. Przedmiotem pracy doktorskiej jest zagadnienie funkcji podświadomości w procesie powstawania obrazu, a także próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu archetyp może być zdefiniowany w abstrakcyjnej formie malarskiej.

Punktem wyjścia dla  rozważań Kamila Moskowczenko jest badanie zjawiska nieustannego przyswajania, przeobrażenia i archiwizowanie obrazów oraz ich aktualizowania, przy założeniu, że dostarczycielem materiału dla tej aktywności jest zarówno codzienny ogląd rzeczywistości, jak i zbiorowa podświadomość, która uaktywnia się w każdym indywiduum inaczej, ale równie mocno wpływa na procesy przeobrażania obrazowego materiału wyjściowego.

Główna teza pracy opiera się spostrzeżeniu, że obrazy które postrzegamy, zmieniają się w pamięciowe ekwiwalenty, by następnie, wyposażone w popartą wiedzą interpretację, oraz szereg innych transformacji, ukazać się nam jako coś, co niektórzy nazwą wizją, inni odkrytą wewnątrz siebie, inspiracją.

Publiczna obrona pracy doktorskiej będzie miała miejsce 22 lutego 2018 roku podczas posiedzenia Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby.


Info:Ad.Anna Kołodziejczyk
Foto:Ad.Anna Kołodziejczyk
zamieścił:As.Piotr Saul

Galeria:

Więcej »