Wykład Pete'a Kerchera - Design for All Europe

Wykład Pete'a Kerchera - Design for All Europe

Katedra Wzornictwa ma przyjemność gościć Pete’a Kercher’a, ambasadora organizacji Design for All Europe, od lat zaangażowanego w ideę tworzenia designu bez barier. Wystąpienie naszego znakomitego gościa odbędzie się 14 lutego w Auli (sala 410) budynku CSU.CI przy ul. Traugutta 19/21, o godzinie 11.00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.


Prelekcja będzie w języku angielskim.


Wystąpienie dotyczyć będzie zagadnień:


- Co mamy na myśli mówiąc o disajnie? Czy zawsze mamy na myśli to samo?

- Jakie wyzwania stoją przed dizajnem i projektantami dzisiaj oraz czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości?

- Jak dizajn może odpowiadać na zmieniające się rynki, a także nadążać za ich przyszłym rozwojem?

- Co się dzieje ze społeczeństwem i w jaki sposób dizajn może na to odpowiadać?

- Czym jest "Design for All&quot: skąd się wziął, co oznacza i dokąd zmierza?

- Gdzie leżą nowe granice dla dizajnu i jego praktyków?

NASZ GOŚĆ:

Pete Kercher - Prelegent, moderator, wykładowca akademicki związany z wieloma europejskimi uczelniami, teoretyk, pisarz niezależny, autor licznych artykułów o dizajnie społecznym.

Zainteresowany jest wieloma projektami z tego obszaru tj. rewitalizacji miast, turystyki i dziedzictwa kulturowego Europy. Jest doradcą w zakresie integracji społecznej, rozwoju miast i alternatywnych modeli rozwoju gospodarczego. Członek komitetów naukowych, konsultacyjnych, juror międzynarodowych konkursów. Uczestniczy w wielu wydarzenia z dziedziny designu na całym świecie, przybliżając idee projektowania dla wszystkich. Wierzy, że design jest w stanie rozwiązać wiele problemów związanych z życiem w ciągle zmieniającym się społeczeństwie i świecie. Rozpoczął cykl międzynarodowych konferencji poruszających temat dostępności współczesnego świata dla wszystkich, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, mieszka we Włoszech. Ukończył prawo na Uniwersytecie Southampton. Tam też w 1978 roku założył agencję konsultingową KSDC Strategic Design and Communications. W latach 1988-1994 był dyrektorem wykonawczym biura European Designers Associations (BEDA).

Od 1994 członek ADI - włoskiego stowarzyszenia zrzeszającego designerów Italian Association for the Industrial Design, a latach 2000-2001 włoskiej Narodowej Rady Designu. W 1993 roku założył organizację EIDD – Design for All Europe i obecnie jest jej ambasadorem.

O ORGANIZACJI:

Co to jest DFA?

Design for All to projekt na rzecz różnorodności ludzkiej, integracji społecznej i równości. To holistyczne i innowacyjne podejście stanowi twórcze i etyczne wyzwanie dla wszystkich planistów,

projektantów, przedsiębiorców, administratorów i przywódców politycznych. Design for All ma na celu umożliwienie wszystkim ludziom równych szans uczestniczenia w każdym aspekcie społeczeństwa. Aby to osiągnąć, budowane środowisko, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacje - w skrócie, wszystko, co zostało zaprojektowane i wykonane przez ludzi do wykorzystania przez ludzi - musi być dostępne, wygodne dla wszystkich w społeczeństwie, aby używać i reagować na ewolucję człowieka różnorodność. Praktyka projektowania dla wszystkich świadomie wykorzystuje analizę ludzkich potrzeb i aspiracji i wymaga zaangażowania użytkowników końcowych na każdym etapie procesu projektowania. Z Deklaracji Sztokholmskiej EIDD ©, 2004 EIDD organizacja zaistniała aż w 23 krajach całej Europy, w tym w Polsce.

Wizja:

Podnoszenie jakości życia poprzez projektowanie dla wszystkich, aby stworzyć lepsze społeczeństwo

dla wszystkich.

Misja:

Twórz i udostępniaj najciekawsze, aktualne, innowacyjne i wysoko wykwalifikowane projekty dla wszystkich treści, praktyk i pomysłów w Europie. Promować, komunikować i rozpowszechniać teorię i praktykę projektowania dla wszystkich jako narzędzie integracji społecznej, innowacji, ożywienia gospodarczego i wzrostu. Podejmuj badania i dostarczaj informacji oraz przykładów dobrych praktyk i historii sukcesu dotyczących związku między designem a różnorodnością ludzi. Inicjowanie rozwiązań projektowych w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.

Cele:

Zachęcanie do aktywnej interakcji i komunikacji pomiędzy profesjonalistami zainteresowanymi teorią i praktyką projektowania dla wszystkich. Aby budować pomosty między członkami społeczności projektantów i innymi społecznościami, w których projektowanie dla wszystkich może znacząco wpłynąć na jakość życia każdego. Cele: Wzmocnienie i ułatwienie sieci EIDD-DfA Europe. Aby zwiększyć wiedzę na temat organizacji członkowskich. Rozpowszechnianie pomysłów i dobrych praktyk między partnerami w Europie. Prowadzenie badań Design for All i dobrych praktyk. Aby

wspierać członków w rozwijaniu projektów w swoich krajach. Aby znaleźć możliwości wspólnych projektów i wspólnych finansów na poziomie europejskim.

Link do wydarzenia na naszym FP

ZAPRASZAMY!

Tekst: mgr. Matylda Nowak

Zamieściła: as. Wiktoria Lenart

Galeria:

Więcej »