Informacja na temat możliwości ubiegania się o stypendia socjalne w semestrze letnim 2017/2018

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub/i specjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2017/2018

proszeni są o składanie wniosków w terminie:

od 1 do 15 lutego 2018r.

 w sekcji DOS  - Pomoc materialna studentów pokój 117M/118M - osobiście

lub

listownie na adres: ASP im. E.Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50 - 156 Wrocław


dodatkowe informacje oraz wzory wniosków znajdują się w zakładce Studenci i sprawy studenckie / stypendia uczelniane


inf./zam

M. Szumiejko DOS