Wernisaż wystawy Najlepszy Dyplom Roku 2017 Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Wernisaż wystawy Najlepszy Dyplom Roku 2017 Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

W piątek 12 stycznia w galerii Awangarda BWA Wrocław odbył się wernisaż w trakcie którego wręczono Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Nagodę i Wyróżnienie Rektora ASP.

W ubiegłym miesiącu miało miejsce posiedzenie komisji konkursowej powołanej decyzją Rektora mające na celu wyłonienie zwycięzcy Konkursu na Najlepszy Dyplom Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 2017 pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  Nagroda w tym konkursie została przyznana Beacie Filipowicz (kierunek Grafika, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów za dyplom  „Pola możliwości” promotor : prof. Przemysław Tyszkiewicz i ”Kronika miłosnych wypadków", promotor : ad. Tomasz Broda) za oryginalną stylistykę prac graficznych opartą o elementy abstrakcyjne, niewymuszone, jednocześnie subtelne i ekspresywne tworzące wymowną aurę plastycznego oddziaływania oraz celność obserwacji skłaniającej do określonych i trafnych rozwiązań w obszarze sztuki plakatu.

Nagrodę w trakcie piątkowych uroczystości w galerii Awangarda wręczył zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Dominik Kłosowski.

Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za Najlepszy Dyplom Roku 2017 została przyznana Małgorzacie Maternik (kierunek Sztuka i wzornictwo ceramiki, Wydział Ceramiki i Szkła, za dyplom „Sentymenty - nostalgiczne odwołania do przeszłości” - promotor dr hab. Katarzyna Koczyńska- Kielan i „Urna ceramiczna” – promotor prof. Lidia Kupczyńska - Jankowiak) za intrygujące wykorzystanie materii ceramicznej w formie instalacji i sugestywne skierowanie percepcji  odbiorcy w stronę gry skojarzeń i kontekstów o treściach istotnych tak dla autorki jak i widza oraz wykreowanie szczególnej sytuacji artystycznej, prowadzącej do konfrontacji współczesnych środków wyrazu w ceramice z elementami przeszłości.

Wyróżnienie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za pracę dyplomową obronioną w roku 2017 otrzymali:

 • Katarzyna Rutkowska  (kierunek Malarstwo, Wydział Malarstwa i Rzeźby za dyplom „Struktura uczuć’ – promotor prof. Stanisław Kortyka, część „Oddziaływanie cyfrowej formy w malarstwie” promotor dr hab. Wojciech Pukocz) za podjęcie dialogu z architektoniką bryły i rodzaj eksperymentu dotyczącego dwuwymiarowości obrazu z trójwymiarem przestrzeni oraz rozszerzenie go o wartość obrazu cyfrowego.
 • Wojciech Błaszczyk  (kierunek Wzornictwo, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa za dyplom „Projekt zestawu głośnikowego” promotor dr hab. Piotr Jędrzejewski) za interdyscyplinarny charakter pracy projektowej i oryginalne rozwiązanie wzornicze.
 • Maja Górowska, Karolina Koryniowska i Kamila Potocka (kierunek Architektura wnętrz, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa za dyplom zespołowy: ”Projekt mebli przeznaczonych do jednoprzestrzennych wnętrz mieszkalnych, umożliwiający formowanie zestawów spełniających potrzeby jednego użytkownika, dwóch użytkowników, mieszkańców hostelu” promotor dr hab. Wacław Kowalski) za podjęcie współdziałania i osiągnięty efekt pracy zespołowej w postaci ciekawego projektu systemu mebli oraz osiągnięcie integracji sztuki i designu poprzez sposób jego ekspozycji.

Lauratom nagród i wyróżnień serdecznie gratulujemy.

Wystawa w galerii Awangarda BWA potrwa do 25 lutego 2018.


zamieściła Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk 

Galeria:

 • B. Filipowicz, Kronika miłosnych wypadków
 • B. Filipowicz, Kronika miłosnych wypadków
 • M. Maternik, Sentymenty
 • M. Maternik, Urna ceramiczna
 • W. Błaszczyk, Sonda
 • M. Górowska, K. Koryniowska, K. Potocka, Projekt mebli przeznaczonych do jednoprzestrzennych wnętrz mieszkalnych
 • M. Górowska, K. Koryniowska, K. Potocka, Projekt mebli przeznaczonych do jednoprzestrzennych wnętrz mieszkalnych
 • K. Rutkowska, Ekspozycja dyplomowa
 • P. Baśnik, Ekspozycja dyplomowa
 • P. Baśnik, Ekspozycja dyplomowa
 • B. Filipowicz, Kronika miłosnych wypadków; A. Misiek, Rozważania powszednie
 • A. Misiek, Ekspozycja dyplomowa
 • M. Gogola, CudaWianki
 • M. Gogola, CudaWianki
 • A. Savashevich, Duch
 • Z. Czajkowska, Ekspozycja dyplomowa
 • Z. Czajkowska, Ekspozycja dyplomowa
 • D. Graboś, Ekspozycja dyplomowa
 • D. Graboś, Ekspozycja dyplomowa
 • M. Ziółkowska, Ekspozycja dyplomowa
 • I. Rusicka, Ekspozycja dyplomowa
 • W. Przybylska, Ekspozycja dyplomowa
Więcej »