Nabór wniosków o dofinansowania ze środków Samorządu Studenckiego ASP Wrocław

Nabór wniosków o dofinansowania ze środków Samorządu Studenckiego ASP Wrocław

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowania projektów studenckich oraz kół naukowych ze środków Samorządu Studenckiego ASP Wrocław na semestr letni 2017/18.

We wnioskach należy uzasadnić celowość finansowania, określić grupę studentów w imieniu której wniosek jest składany oraz załączyć kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota dofinansowania na wszystkie zgłoszone projekty łącznie nie powinna przekraczać:
dla Kół Naukowych - 1500 zł
dla projektów indywidualnych - 400 zł.

Wnioski prosimy wysyłać na adres: samorzad@asp.wroc.pl do dnia 10 lutego 2018 r.

Pisma zostaną rozpatrzone do dnia 15 lutego 2018 r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym Samorządu.

_______________________
info. Samorząd Studencki