Najlepszy Dyplom Roku 2017 Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Najlepszy Dyplom Roku 2017 Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Rektor ASP oraz Dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej zapraszają na otwarcie wystawy MY '17 Dyplomy ASP we Wrocławiu w dniu 12. 01. 2018 roku o godz. 18:00 w galerii Awangarda BWA Wrocław.

W dniu 13.12.2017 r. Komisja Konkursowa, powołana do oceny prac dyplomowych zrealizowanych i obronionych w roku akademickim 2016/2017 oraz wyboru Najlepszego Dyplom Roku 2017 Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w składzie:

  1. prof. Piotr Kielan - Rektor ASP we Wrocławiu
  2. dr hab. Aleksandra Janik, prof. ASP Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą
  3. dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. ASP - Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
  4. dr hab. Urszula Smaza- Gralak, prof. ASP - Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa
  5. prof. Jacek Szewczyk - Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów
  6. prof. Kazimierz Pawlak - Dziekan  Wydziału Ceramiki i Szkła
  7. dr hab. Wojciech Pukocz, prof. ASP – Dziekan Wydział Malarstwa i Rzeźby

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi, których prezentacja miała miejsce w siedzibie ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4  i które zostały nominowane do konkursu przez poszczególne wydziały, kierując się warunkami zawartymi w regulaminie Konkursu na Najlepszy Dyplom Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 2016 pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego zdecydowała o przyznaniu Nagrody w Konkursie Pani Beacie Filipowicz.

Beata Filipowicz dyplom na kierunku Grafika:

Pola możliwości 

Pracownia Intaglio 
promotor : prof. Przemysław Tyszkiewicz

Kronika miłosnych wypadków
Pracownia Ilustracji 
promotor : ad. Tomasz Broda

Gratulujemy!

Rektor ASP oraz Dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej zapraszają na otwarcie wystawy MY '17 Dyplomy ASP we Wrocławiu w dniu 12. 01. 2018 roku o godz. 18:00 w galerii Awangarda BWA Wrocław. 


info: dr hab. Beata Mak-Sobota

zamieściła A. Zaczek-Gbiorczyk 

Galeria:

  • ekspozycja dyplomowa Beaty Filipowicz w Auli ASP
Więcej »