Sympozjium Elia

 Sympozjium Elia

ASP we Wrocławiu została członkiem The European League of Institutes of the Arts (ELIA)!

ELIA została założona w 1990 r. Dziś skupia ok. 250 uczelni artystycznych z 49 krajów i reprezentuje interesy ponad 300 000 studentów ze wszystkich dziedzin sztuki.

Powołana została w celu ciągłego wzmacniania pozycji wyższego szkolnictwa artystycznego, wspierania wolnego rozwoju edukacji w obszarze sztuki, promowania sztuki i kultury jako centralnego czynnika rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz propagowania różnorodności w kulturze i komunikacji międzykulturowej.

Strategiczne cele ELIA na lata 2016–2020 opierają się na czterech filarach, które mają promować, umożliwiać i wzmacniać:

  • wymianę wiedzy i dyskurs akademicki,

  • nawiązywanie kontaktów, współpracę i interakcję,

  • reprezentację i wsparcie instytucji,

  • akademicki profesjonalizm

Zapraszamy pracowników i studentów do odwiedzenia strony organizacji http://www.elia-artschools.org i zapisania się do subskrybcji newslettera.

Więcej o aktywności ELIA na Facebook, Twitter @ELIAartschools, LinkedIn

HERITAGE / TRANSITION / VALUES

8th ELIA Leadership Symposium

The European League of Institutes of the Arts (ELIA) zorganizowała w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 8th ELIA Leadership Symposium.

Wzięło w nim udział ponad 80 delegatów, rektorów i przedstawicieli władz artystycznych szkół wyższych. Wrocławską Akademię reprezentowała dr hab. Aleksandra Janik, Prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą.

Tegoroczna edycja i jej temat przewodni: Dziedzictwo/Przemiany/Wartości  (Heritage / Transitions / Values) wpisuje się w potrzebę dyskusji o roli, miejscu i przyszłości artystycznego szkolnictwa wyższego w Europie, szczególnie w kontekście planowanych zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

8th Leadership Symposium has been successfully held at Poznan’s University of Art. The Symposium was organized by The European League of institutes of The Arts (ELIA) and took place from Nov 29 to Dec 01, 2017. Among 80 participants, there were rectors and representatives of artistic universities from Europe and the world. The Eugeniusz Geppert Academy of Art in Wroclaw, has been represented by PhD Aleksandra Janik, The Vice-rectos for Arts, Research and Foreign Cooperation.

The theme of this year’s edition was: Heritage/Transitions/Values, which fits in the framework of the current discussion on the role, meaning and the future of higher art education in Europe, in particular, the upcoming changes in the Polish higher education system.


informacja: Beata Gazowska

Galeria:

Więcej »