Adam Abel na międzynarodowym sympozjum CLAY MATTERS

Adam Abel na międzynarodowym sympozjum CLAY MATTERS

Relacja z sympozjum w Belgii

W dniach od 17.11.2017 do 18.11.2017 w Belgijskim mieście Hasselt, odbyło się międzynarodowe sympozjum pod nazwą „Clay matters. Thinking and exhibiting matter in recent art”. Dwudniowy cykl prezentacji i wykładów zorganizowany został przez PXL-MAD School of Art , Department of Ceramics/ Fine Arts w kooperacji z : research group MANUFrACTURE, Faculty of Architecture and Arts (Hasselt University); research group ThIS - The Inside Story. Art, interior design and architecture (Ghent University & VUB, Brussels).

W konferencji brało udział około 150 osób, z czego 24 uczestników przedstawiało wybrane referaty i prezentacje. Założeniem sympozjum było omówienie wspólnych płaszczyzn pomiędzy ceramiką a sztuką współczesną i koncentrowało się na ukazaniu roli i znaczenia tworzywa w dzisiejszej sztuce, wskazując na owocne związki ceramiki z innymi dyscyplinami.

Część poruszanych tematów oscylowała wokół kwestii nowego podejścia do tworzywa, które zmienia artystyczną i społeczną wartości rzemiosła.

Adam Abel obok Jonathana Keepa i Christophera Kelsalla, zaproszony został do przedstawienia autorskiej prezentacji/wykładu, w ramach panelu dyskusyjnego „Computational Ceramics” moderowanego przez Wendy Gers, historyka sztuki i kuratora. Panel, obejmujący artystów wykorzystujących w swojej praktyce artystycznej media cyfrowe odnosił się do krytycznej refleksji dotyczącej związków pomiędzy ceramiką/ gliną a nowymi narzędziami i technologiami cyfrowymi ( animacje interaktywne, komputerowe narzędzia wspomagające projektowanie i tworzenie, wykorzystywanie elementów kodu cyfrowego w projektowaniu parametrycznym , druk 3d ).

Wśród autorów innych zaprezentowanych wykładów znaleźli się reprezentanci różnych środowisk twórczych, instytucji artystycznych i edukacyjnych. Między innymi: Herman Parret ( University of Leuven, BE) , Shlomit Bauman ( Hit-holon Institute of Technology, Israel), Grace Schwindt ( Goldsmiths University, UK ), Linda Sormin ( Alfred University, New York, US), Sebastian Gonzalez de Gotari (Mexico), Marieke Pauwels and Vlad Ionescu ( University of Hasselt, BE), Anton Reijnders ( NL), Frank Louis (Kunstuniversitat, Linz, Austria), Andrew Livingstone ( University of Sunderland, UK), Ranti Tjan ( EKWC, Oisterwijk,NL), Kerstin Abraham, Tilmann Meyer-Faje ( Muthesius Academy for Fine Arts and Design, Kiel, DE), Wendy Gers ( Ecole Nationale Superieure d'art de Limoges, Limoges(FR), Jonathan Keep ( UK ), Adam Abel ( Academy of Art and Design, Wroclaw, Poland), Christophera Kelsall( FR), Eylem Aladogan ( GerritRietveld Academie, Amsterdam, NL), Julia Pelta Feldman( New York Uiniversity, New York, US), Clare Beattie ( University for the Creative Arts, Canterbury,UK),Tessa Peters and Eva Masterman ( University of Westminster, London,UK), JohanValcke(BE).

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa ceramiki w przestrzeniach Herkenrode Kazerne w centrum Hasselt, która trwa od 16.11.2017 do 10.12.2017. Autorami prezentowanych prac są: CarolineColen(BE), Johan Creten (BE), Aleksandra Engelfriet(NL), Christoph Fink(BE),Mark Manders(NL),Wesley Meuris(BE), Nadia Naveau (BE),Ria Pacquee(BE),Marieke Pauwels (BE),Anton Reijnders ( NL), Thomas Schutte (DE), Grace Schwindt(DE), Anne Wenzel(DE).

info: Adam Abel

zdjęcia: Adam Abel, Jonathan Keep, Shlomit Bauman.

zamieściła: Joanna Opalska-Brzecka

Galeria:

  • CLAY MATTERS
  • CLAY MATTERS
  • CLAY MATTERS
  • 05
Więcej »