STYPENDIUM ZAGRANICZNE ERASMUS+ 2018/19 DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW ASP

STYPENDIUM ZAGRANICZNE ERASMUS+ 2018/19 DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW ASP

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację dla studentów oraz absolwentów ASP na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ oraz na podstawie umów dwustronnych.

Aplikacje na wyjazdy dla studentów (wymiana semestralna na studia) oraz na praktykę/staż (dla studentów oraz absolwentów) należy złożyć do dn. 21.02.2018. do godz. 14:00 w pok. nr 102A (Plac Polski).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej oraz regulamin wyjazdów na stronie:

Studia: http://asp.wroc.pl/module=StaticContent&controller=Main&id=1205&__

seoName=STYPENDIUM+ERASMUS%2B+WYJAZDY+NA+STUDIA+2018%2F19

Praktyki/staże: http://asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=1610&__seoName

=STYPENDIUM+ERASMUS%2B+WYJAZDY+NA+PRAKTYKI+2017%2F18+%

28STUDENCI%29+I+2018%2F19+%28ABSOLWENCI%29+

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYJAZDEM ODBĘDZIE SIĘ DN. 14 GRUDNIA (CZWARTEK) O GODZ. 14:00 W SALI AUDIOWIZUALNEJ nr 410 (CSU TRAUGUTTA).


info: A. Trzuskolas

zamieściła: AZG