Wyniki konkursu na stanowisko kuratorów Galerii MD_S

Wyniki konkursu na stanowisko kuratorów Galerii MD_S

Ogłoszenie wyników.

Dnia 13 listopada 2017 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej II etapu konkursu na stanowisko kuratorów Galerii MD_S w składzie:

Prof. nadz. Wojciech Pukocz

Prof. nadz. Beata Mak-Sobota

Dr Anita Wincencjusz-Patyna 

oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego ASP Wrocław:

Jakub Syrkowski

Anna Szalwa

Do II etapu konkursu przystąpiło 7 zespołów składających się ze studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W wyniku przeprowadzenia selekcji w formie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z zespołów, komisja postanowiła wybrać na stanowisko kuratorów MD_S zespół w składzie: 

Jan Głąb, Daria Pyrchała, Zuzanna Zajt. 

Uzasadnienie wyboru: Intrygująca oferta i pomysł na galerię. Przekonująca postawa dopełniona śmiałością i świeżością spojrzenia, oraz widocznym porozumieniem między członkami zespołu. Cenne uzupełnianie się zespołu poprzez różnorodność i specyfikę kierunków studiowania, spójność proponowanej koncepcji oraz imponujące dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie organizacji. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w konkursie i zaangażowanie na wysokim poziomie. Gratulujemy zwycięzcom! 

______________
info: Samorząd Studencki