#THINK URBAN

#THINK URBAN

N A B Ó R N A R E Z Y D E N C J Ę W D R E Ź N I E : G R A F I K W E R K S T A T T

N A B Ó R
N A R E Z Y D E N C J Ę
W D R E Ź N I E :
G R A F I K W E R K S T A T T

gospodarz: Grafikwerkstatt, Drezno [DE]
rezydencja: luty/marzec 2018 (4 tygodnie: 26. 02 - 24. 03. 2018)
miejsca: 1
nabór: 06. 11 - 04. 12. 2017
wyniki: 13. 12. 2017

C O  O F E R U J E M Y ?
– rezydencję w Dreźnie w terminie 26. 02 - 24. 03 .2018
– zakwaterowanie w Dreźnie
– przestrzeń do pracy w Grafikwerkstatt
– dietę w wysokości 4500 zł brutto (w tym koszty podróży, zakup materiałów do pracy)

K O G O  Z A P R A S Z A M Y ?
Do udziału w naborze na rezydencję artystyczną w Dreźnie zapraszamy absolwentów uczelni artystycznych specjalizujących sie w technice grafiki warsztatowej, mieszkających lub tworzących we Wrocławiu

C Z E G O  W Y M A G A M Y ?
– ukończonych studiów magisterskich na uczelni artystycznej, specjalizacja: grafika warsztatowa
– znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
– wykonania jednej pracy, która zostanie przekazana miastom partnerskim prowadzącym wymianę

A P L I K A C J A
Na aplikacje składają sie następujące dokumenty:
– CV (z zaznaczeniem przeprowadzonych wystaw i projektów artystycznych),
– list motywacyjny (w liście prosimy przedstawić zagadnienia i działania podejmowane w swojej najnowszej pracy artystycznej oraz plan na rezydencję artystyczną w Dreźnie),
– portfolio z prezentacją głównych realizacji (maks. 5 różnych przedsięwzięć),
– oświadczenie o dyspozycyjności w terminie 26. 02 - 24. 03. 2018,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Aplikację należy złożyć w wersji papierowej (maks. w formacie A4, tytuł: „Rezydencja – Drezno”)
w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 304,
w godz.8:00-15:00) najpóźniej do 4 grudnia 2017 roku.
Kryteria oceny:
1) zgodność aplikacji z celem naboru,
2) dorobek artystyczny,
3) plan na rezydencję artystyczną w Dreznie.

Rozstrzygnięcie:
Selekcję zgłoszeń przeprowadzi jury składające sie z artystów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, przedstawiciela Biura Wrocław 2016, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Domku Miedziorytnika,  oraz reprezentantów Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

K O N T A K T
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia:
Maja Kowalska-Komar: maja.kowalska-komar@um.wroc.pl
Program Rezydencji Artystycznych AIR Wro:
Berenika Nikodemska: berenika.nikodemska@wroclaw2016.pl

https://www.wroclaw.pl/nabor-na-rezydencje-artystyczna-w-dreznie-de-grafikwerkstatt

info: marekStanielewicz

zamieścił: Tomasz Niedziółka

Galeria:

Więcej »